Side header image

Postgraduaat in het klinisch wetenschappelijk onderzoek

Opleidingsinfo

Het studieprogramma omvat 23 studiepunten en opleidingsonderdelen worden in het Nederlands en het Engels gedoceerd.

Elk opleidingsonderdeel bestaat uit maximaal 45 uur contactonderwijs, waarvan maximaal 30 uur hoorcollege, en 15 uur responsiecollege waarin op eventuele zelfstudieopdrachten gereflecteerd wordt. De onderwijsvorm wordt per opleidingsonderdeel gespecificeerd. Voor elk opleidingsonderdeel is de studiebelasting voor de student (contacturen, zelfstudie, rapporteringtijd en examentijd) vastgesteld tussen de 150 en 180 uren.