Side header image

Postgraduaat in de didactiek Nederlands aan anderstaligen

Inschrijving

Inschrijven voor het postgraduaat DNaA verloopt in twee stappen:

  1. Wie aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, vult het aanmeldingsformulier op de website in. Zo snel moge­lijk na ontvangst laat de academisch verantwoordelijke je per e-mail weten of je al dan niet bent toegelaten.
  2. Wie toegelaten is, vult het inschrijvingsformulier op dezelfde website in en maakt het inschrijvingsgeld over.

Je inschrijving is pas definitief vanaf het moment dat je het inschrijvingsgeld hebt overgeschreven. Er wordt een numerus clausus gehanteerd waarbij de volgorde van beta­ling als selectiecriterium geldt.