Side header image

Postgraduaat in het ondernemerschap voor wetenschappen en biomedische wetenschappen

Opleidingsinfo

De lessen worden gevolgd samen met de masterstudenten uit de Wetenschapen en de Biomedische wetenschappen en zijn geprogrammeerd op dinsdag en donderdag, telkens tussen 13.00 en 19.30 uur volgens de collegerooster.

Elk opleidingsonderdeel bestaat uit maximaal 45 uur contactonderwijs, waarvan maximaal 30 uur hoorcollege en 15 uur responsiecollege, waarin op eventuele zelfstudieopdrachten gereflecteerd wordt. De onderwijsvorm wordt per opleidingsonderdeel gespecificeerd. Voor elk opleidingsonderdeel is de studiebelasting voor de student (contacturen, zelfstudie, rapporteringtijd en examentijd) vastgesteld tussen de 150 en 180 uren.