Side header image

Postgraduaat in de psychotherapie - jeugd en context: optie 1

Opleidingsinfo

Dit postgraduaat omvat 4 deeltijdse studiejaren, omvat 85 studiepunten en start om de twee jaar. De volgende opleidingscyclus start in oktober 2017.

De contactmomenten vinden plaats van oktober tot juni op donderdagen (van 13.30 uur tot 19.30 uur), met af en toe een tweedaagse op donderdag en vrijdag of vrijdag en zaterdag.

De eerste twee opleidingsjaren zijn het meest intensief met 31 tot 33 contactdagen. In het derde en vierde opleidingsjaar zijn er 24 tot 27 contactdagen.

De opleiding voldoet voor het cliëntgericht-experiëntiële deel aan de erkenningscriteria van de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC), de World Association for Person-Centered and Experiential Psychotherapy and Counseling (WAPCEPC) en de European Association for Psychotherapy.