Side header image

Postgraduaat in het sociaal recht

Opleidingsinfo

Het postgraduaat in het sociaal recht wordt over twee academiejaren georganiseerd.

De verschillende opleidingsonderdelen worden hoofdzakelijk in afstandsonderwijs aangeboden. De elektronische leeromgeving Blackboard speelt hierbij een belangrijke rol. Aldus kan je de studielast zelf spreiden in functie van je eigen mogelijkheden en tijdsbesteding.

De contactmomenten, en de daaraan gelieerde inleverdata voor de opdrachten van de respectievelijke opleidingsonderdelen, worden aan het begin van elk academiejaar gecommuniceerd. Op voorhand weet je dus wanneer je op de Universiteit aanwezig moet zijn, tegen wanneer je welke leerstof verwerkt moet hebben, en wanneer je je opdrachten finaal moet indienen.

Voor vakken van zes studiepunten worden drie contactmomenten van telkenmale vier uren georganiseerd. Voor vakken van drie studiepunten worden er twee contactmomenten van telkenmale vier uren georganiseerd.

Het postgraduaat wordt georganiseerd in de gebouwen van de Stadscampus. Aan het begin van elk academiejaar wordt het “vaste” lokaal voor dat jaar gecommuniceerd. De lessen vinden doorgang van 18u – 22u. Je kan gebruik maken van de parking, verbonden aan de R-blok van de Stadscampus van de Universiteit (ingang via de Lange Winkelstraat).