Side header image

Postgraduaat in Internet of Things

Opleidingsinfo

Het programma kan zowel voltijds, in een academiejaar, als deeltijds, gespreid over twee academiejaren, worden gevolgd. Bij een deeltijds traject moeten de opleidingsonderdelen Advanced IoT Networking Lab, Communication Protocols en Context Aware Wireless IoT Systems samen worden gevolgd en mag het IoT Project pas worden opgenomen in het afstudeerjaar.

Studenten die voor één of meerdere opleidingsonderdelen al een creditbewijs hebben behaald, kunnen opteren voor een geïndividualiseerd traject. Daarin worden de eerder behaalde opleidingsonderdelen vervangen door keuzevakken.

De meeste opleidingsonderdelen worden in het Engels gedoceerd. Studenten dienen te beschikken over een goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Engels.

Alle opleidingsonderdelen m.u.v. het project en een aantal keuzeopleidingsonderdelen vinden in de mate van het mogelijke plaats op de campussen van UAntwerpen of worden aangeboden via videolink. Het project kan, indien gewenst, deels of geheel worden uitgevoerd op de locatie van de instelling die het onderwerp van dit specifieke project aanbiedt.