Antwerp Innovative Futures Award 2017

Masterstudenten van het Departement Productontwikkeling (Universiteit Antwerpen) stelden in Club Lange Wapper hun projecten voor aan bedrijfsleiders, venture capital managers en business angels. Ben Goovaerts kaapte de eerste prijs weg.

Ben bedacht een apparaat dat dienst doet als centrale ‘huisassistent’ in samenwoon-gemeenschappen. Het apparaat vervult verschillende functies op het vlak van communicatie, media-archief, eten en energie. Iris is een apparaat met een digitale interface, die zich onderscheidt van een normale applicatie door zijn locatiegebonden interactie. Koen Kennis, schepen van Antwerpen en voorzitter van ParticipatieMaatschappij Vlaanderen overhandigde hem de award. 

IRIS - Design for coliving
Coliving is een opkomende woonvorm die ontstaat uit een combinatie van urbanisatie en sharing economy, en de alsmaar stijgende huur- en koopprijzen van woningen. Door de sociale en financiële voordelen maakt coliving de brug tussen de studententijd en de eerste investering in onroerend goed van jongvolwassenen. Hoewel dit een opkomende trend is, is er weinig tot geen innovatie in de infrastructuur binnen deze woonvorm. Voor IRIS werd onderzoek gedaan naar de noden en opportuniteiten over dit type samenleven. Drie drijfveren bleken doorslaggevend: energie, interactie en communicatie.

IRIS is een apparaat dat dienst doet als centrale huisassistent in coliving-gemeenschappen. Enerzijds maakt Iris het toegankelijk om te communiceren over moeilijke onderwerpen zoals energie en kosten, anderzijds stimuleert het samenwerking en community-gevoel in het gemeenschapshuis.
Het productgamma van IRIS bestaat uit een een centraal apparaat, een oplaadstand en een aantal energiegedrag-sensoren.

Over

OVER ANTWERP INNOVATION FORUM 
Het Antwerp Innovation Forum wordt georganiseerd door Business Angels Netwerk Vlaanderen en Club Lange Wapper. Ter gelegenheid van het evenement wordt ieder jaar de ‘Antwerp Innovative Futures Award’ uitgereikt.
BAN Vlaanderen is een platform waarbinnen startende of groeiende ondernemers op zoek naar risicokapitaal in contact worden gebracht met informele private investeerders, de zogenaamde Business Angels. BAN Vlaanderen wil de economische groei in België stimuleren door de ontwikkeling, begeleiding en promotie van het ondernemerschap en de investeringscultuur in België. 
Club Lange Wapper is een ontmoetingsplaats, waar het opbouwen van authentieke relaties centraal staat. Deze internationaal georiënteerde business club biedt tevens een aantrekkelijk en exclusief kader waar lunches, diners, recepties, vergaderingen en conferenties georganiseerd kunnen worden.