Samen met de studenten probeer ik de band tussen mensen en producten beter te begrijpen en te sturen

Producten ontwikkelen is omgaan met verantwoordelijkheden. Als productontwikkelaar balanceer je constant tussen de verschillende noden van de industrie, de gebruiker en de samenleving. Functionaliteit, maatschappelijke meerwaarde, duurzaamheid en menselijke behoeften zijn allemaal aspecten die zorgvuldig ingevuld moeten worden.

Als docent productontwikkeling zoek ik het evenwicht tussen onderzoeken, ontwerpen en doceren. De laatste jaren richt ik me steeds meer op de menselijke aspecten van het product-ontwikkelingsproces. Samen met de studenten probeer ik de band tussen mensen en producten beter te begrijpen en te sturen: wat is bruikbaar, wat spreekt aan en wat motiveert of demotiveert. 

Tijdens mijn doctoraat bracht ik het stigma dat op bepaalde producten kleeft in kaart. Bij veel hulpmiddelen en medische producten primeren vooral de ergonomische en fysiologische aspecten. Er wordt volgens mij te weinig gekeken naar de psycho-logische en emotionele kant van het verhaal. 

De hieronder afgebeelde prothese wil meer dan functioneel zijn. Door de personaliseringsmogelijkheden zal ze met trots gedragen worden. Met de verwisselbare covers kan de gebruiker de prothese aanpassen aan zijn persoonlijke smaak. Ik vind het een mooi voorbeeld van hoe we als ontwerpers kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van producten die niet alleen noodzakelijk zijn, maar ook maatschappelijk relevant.Kristof Vaes


Kristof Vaes