Picoprojector

De focus van deze ontwerpopdracht is vorm. Technische aspecten zijn nog minder van belang.

De opdracht is een oefening in vormintegratie. Je vertrekt van 3 eenvoudige basisvolumes die de componenten van een klein product uitmaken. Dat product is in dit geval een picoprojector (een kleine, mobiele beamer). Je bouwt tussen deze volumes vormovergangen op en zorgt er daarbij voor dat er eenheid is in de globale vormkernmerken en in de vormdetails.

Je werkt rechtstreeks in 3D via polystyreenschuim en klei. Dat is belangrijk omdat je zo de impact van de verschillende vormaspecten van een product ervaart.