Mechanische ontwerpopdracht: golfballetje transporteren

Voor deze opdracht moet je een golfballetje transporteren van een legplank in een kast naar een hogere legplank in diezelfde kast, maar je mag alleen potentiële energie - vooral van een petanquebal - gebruiken. 

Je ontwerp moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo mag je constructie bij de start van de beweging niet tegelijkertijd de grond en een legplank of twee legplanken raken.

Bij de beoordeling wordt gekeken naar functionaliteit, gewicht en het aantal legplanken waarover het golfballetje naar boven wordt getransporteerd. Je krijgt een extra score als het golfballetje van de legplank wordt opgeraapt.

Om deze opdracht te kunnen realiseren, heb je principes nodig die je leerde in de theoretische opleidingsonderdelen fysica, componenten van mechanische producten en materiaalkunde. Zo wordt het verband tussen de theorie en de praktijk in de opleiding duidelijk.

Vorige jaren