Ontwerpen vanuit het gebruikersperspectief

Hoe kan vormgeving betekenis geven aan een product, bijvoorbeeld uitstraling, emotionele betekenis, identiteit...? Voor deze opdracht ontwerp je een 'personal container': een opbergproduct waarin een gebruiker (in het voorbeeld hieronder: een surfer) typerende en vaak gebruikte voorwerpen kan bewaren, dat ook sterk geënt is op de identiteit van die gebruiker.

Moodboard

Via moodboards onderzoek je welke vormen, kleuren en materialen het best aansluiten bij de gekozen gebruiker.

Moodboard

De moodboards vormen het startpunt voor het verdere proces van vormexploratie.

Schets

Daarna ga je schetsen.

Render

Je tekent het product in 3D met CAD-software

Voorstelling

Ten slotte stel je het product voor.

Personal container voor een surfer van studenten Anton Carmen en Nick Janssens.