Bachelor sociologie

In de bachelor sociologie bouw je een brede mens- en maatschappijkennis op en stap je binnen in de onderzoekswereld van de sociologen. 

Bekijk het studieprogramma voor een overzicht van alle opleidingsonderdelen.

Overtuigd om sociologie te studeren? Lees de toelatingsvoorwaarden en schrijf je in voor de opleiding.

Brede kenniswereld opbouwen

Een socioloog moet thuis zijn in alle menswetenschappen. In het eerste deel van het bachelortraject maak je kennis met verwante disciplines als economie, sociale en politieke geschiedenis, psychologie, filosofie enzovoort.

Die brede theoretische achtergrond koppel je aan een gedegen kennis van de samenleving en haar instellingen op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau.

Om maatschappelijke vraagstukken te beantwoorden, is wetenschappelijk onderzoek nodig. Daarom leer je onderzoeksvragen te formuleren en sociaal-wetenschappelijk onderzoek te ontwerpen en uit te voeren. De resultaten vertaal je naar concrete voorstellen voor beleid.

Al tijdens het tweede en derde deel van het bachelortraject, en natuurlijk ook in de masteropleiding, krijg je de kans om je te specialiseren in één of meerdere maatschappelijke domeinen.

Zelf sociale vraagstukken onderzoeken

In het derde deel van het bachelortraject voer je voor het eerst een zelfstandig leeronderzoek uit en neem je dus zelf de rol van onderzoeker op. Je combineert je theoretische achtergrond, maatschappijkennis en onderzoeksvaardigheden om actuele sociale vraagstukken te onderzoeken.

Daarvoor zal je abstract redeneervermogen en kennis van statistiek nodig hebben. Heb je een beperkte wiskundige voorkennis, dan helpen we je graag voorbereiden.