Studieprogramma van de bachelor sociologie

De bacheloropleiding heeft een driedelig modeltraject: drie opeenvolgende delen van 60 studiepunten per academiejaar (als je voltijds studeert). De studiepunten (sp) geven je een goed beeld van de tijd die je zal besteden aan je opleiding en aan elk opleidingsonderdeel. Per studiepunt moet je rekenen op 25 tot 30 uren studeren, lessen volgen en examens afleggen.

Bachelor in de sociologie
Academiejaar :

Modeltraject deel 1

Vormende en verbredende opleidingsonderdelen (36 studiepunten)

Algemene Economie6sp1e+2e sem
Vanhaecht, Eve
Sociale en politieke Geschiedenis6sp2e sem.
Greefs, Hilde
Communicatiewetenschap6sp1e sem.
Vandebosch, Heidi
Politicologie6sp1e sem.
Walgrave, Stefaan
Sociologie6sp1e sem.
Weyns, Walter
Inleiding tot het recht3sp1e sem.
Janvier, Ria
Inleiding tot de filosofie3sp2e sem.
Opdebeeck, Hendrik
 

Methoden (15 studiepunten)

Kwantitatieve Onderzoeksmethoden6sp2e sem.
Mortelmans, Dimitri
Neels, Karel
Statistiek I6sp1e+2e sem
van Erkel, Patrick
Inleiding wetenschappelijk werk3sp1e sem.
Mortelmans, Dimitri
 

Richtingspecifieke opleidingsonderdelen (9 studiepunten)

Samenleving, feiten en problemen6sp2e sem.
Cantillon, Bea
Sociale ongelijkheid: klasse, gender, etniciteit3sp1e sem.
Oosterlynck, Stijn
Van de Velde, Sarah
 

Modeltraject deel 2

Richtingspecifieke opleidingsonderdelen (39 studiepunten)

Cultuur- en mediatheorie6sp2e sem.
Weyns, Walter
Verschraegen, Gert
Socialezekerheidsrecht6sp1e sem.
Janvier, Ria
Klassieke sociologische theorie3sp1e sem.
Weyns, Walter
Hedendaagse sociologische theorie3sp2e sem.
Verschraegen, Gert
Beleidswetenschap6sp1e sem.
Wouters, Edwin
Sociale en politieke filosofie6sp2e sem.
Reynaert, Peter
Seminarie sociologie6sp1e+2e sem
European Societies3sp2e sem.
Marx, Ive
Cantillon, Bea
 

Vormende en verbredende Opleidingsonderdelen (9 studiepunten)

Psychologie6sp1e sem.
DeSmet, Ann
Publiekrecht3sp2e sem.
Popelier, Patricia
 

Methoden (12 studiepunten)

Statistiek II6sp2e sem.
Neels, Karel
Kwalitatieve Onderzoeksmethoden6sp1e sem.
Mortelmans, Dimitri
 

Modeltraject deel 3

Richtingspecifieke opleidingsonderdelen (30 studiepunten)

Antropologie6sp2e sem.
Timmerman, Christiane
Van Praag, Lore
Social demography6sp2e sem.
Neels, Karel
Arbeidssociologie6sp2e sem.
Henderickx, Erik
Cannaerts, Nele
Sociology of Organizations6sp1e sem.
Crabbé, Ann
Theory construction6sp1e sem.
Verschraegen, Gert
 

Thematische specialisatie (9 studiepunten)

3 van deze 4 vakken te kiezen

Sociologie van de sociale ruimte3sp2e sem.
Loots, Ilse
Familiesociologie3sp1e sem.
Van de Velde, Sarah
Sociologie van zorg en welzijn3sp2e sem.
Van de Velde, Sarah
Duurzaamheid transities en samenleving3sp2e sem.
Crabbé, Ann
 

Vormende en verbredende opleidingsonderdelen (3 studiepunten)

Levensbeschouwing en samenleving3sp1e sem.
Loobuyck, Patrick
 

Methoden (12 studiepunten)

Leeronderzoek Sociologie I6sp1e sem.
Vallet, Nathalie
Van Aelst, Peter
Wood, Jonas
Leeronderzoek Sociologie II6sp2e sem.
Vallet, Nathalie
Van Aelst, Peter
Wood, Jonas
 

Keuze opleidingsonderdelen

Voor 6 studiepunten verplicht te kiezen keuze opleidingsonderdelen uit deze lijst of aanbod van de faculteiten FBE, FLW en FRE. Ook opleidingsonderdelen uit de thematische specialisatie die nog niet werden opgenomen, kunnen gekozen worden.

Debating development3sp1e sem.
Van Hecken, Gert
Verrelst, Janus
Interdisciplinaire perspectieven op Migratie en Integratie6sp1e sem.
Timmerman, Christiane
Clycq, Noel
Engels3sp1e+2e sem
Verhulst, An
Frans3sp1e+2e sem
Van Acker, Isa
European integration6sp2e sem.
Bursens, Peter
Inleiding tot de wereldgeschiedenis6sp2e sem.
Van Ginderachter, Maarten
Eigentijdse geschiedenis6sp2e sem.
Van Ginderachter, Maarten
Cultuurfilosofie6sp2e sem.
Cools, Arthur
Sociologie van de religie6sp1e sem.
Verschraegen, Gert