Meeslepende gastsprekers

In de opleiding taal- en letterkunde zijn er regelmatig sprekers te gast die de leerstof vaak vanuit een verrassende invalshoek benaderen. De gastsprekers reiken van internationale academische experts tot professionals uit het culturele veld.

Carl Miller

Op 10 december 2018 toonde Carl F. Miller (Palm Beach Atlantic University, Florida) de eerstejaarsstudenten van het vak "Introduction tot he Study of Literature in English" dat historische literatuur kan helpen bij het begrijpen van hedendaagse kwesties. Aan de hand van "A Modest Proposal" van Jonathan Swift, een satirisch essay uit de achttiende eeuw, liet hij zijn licht schijnen op de Brexit.

Vlaamse schrijvers Elvis Peeters en Peter Holvoet-Hanssen

Schrijver Elvis Peeters droeg in maart 2017 in de master in de Nederlandse taalkunde Ik bid de liefde voor, zijn moderne hertaling van de middelnederlandse gedichten van Hendrik van Veldeke.

Dichter Peter Holvoet-Hanssen gaf les in creatief schrijven aan de bachelorstudenten Nederlandse taal- en letterkunde voor het opleidingsonderdeel Neerlandistiek in de praktijk. Hij liet ze tijdens een zintuiglijke tocht door hun vertrouwde studentenbuurt inspiratie opdoen voor hun eerste verhaal of gedicht.

Peter Holvoet-Hanssen

Paul Aron over surrealisme

Professor Paul Aron (ULB) is een bekend specialist van o.a. het Belgische surrealisme. Hij gaf in december 2017 het enthousiasmerende gastcollege 'Pour une théorie de la satire' in het kader van het mastervak Hedendaagse stromingen in de Franse literatuurkritiek van prof. Franc Schuerewegen en het bachelorvak Franse letterkunde 2 van prof. Kathleen Gyssels.

Paul Aron met Kathleen Gyssels en Franc Schuerewegen

Philip Nel over racisme in jeugdliteratuur

In 2016 gaf Philip Nel (Kansas State University) een geanimeerde lezing over racisme in de Amerikaanse jeugdliteratuur. Hij gaf onze studenten zo een voorsmaakje van zijn nieuwe boek, Was the Cat in the Hat Black? The Hidden Racism of Children’s Books, and the Need for Diverse Books. In de discussie achteraf pasten we zijn ideeën toe op andere kinderboeken en adolescentenromans.