Studietrips

De docenten taal- en letterkunde gaan met studenten op studietrip om de leerstof tastbaarder te maken. Over theater en film leer je bijvoorbeeld in de schouwburg en cinema. De geschiedenis van talen en literatuur wordt aanschouwelijk dankzij bezoeken aan musea en erfgoedbibliotheken.

Die lessen buiten de aula kaderen in de eerste plaats in het ruime culturele aanbod in Antwerpen. Je bezoekt door je opleiding heen mogelijk ook andere Belgische steden. Afhankelijk van de taal/talen die je bestudeert, kan je op studietrip naar internationale cultuursteden zoals Amsterdam en Parijs.

Korte studietrips

De studenten Nederlandse taal- en letterkunde gingen in november 2017 naar het Frans Hals Museum in Haarlem. De tentoonstelling ‘De kunst van het lachen: humor in de Gouden Eeuw’ lag helemaal in lijn met de leerstof van het mastercollege Renaissance literatuur en - cultuur.

In november 2017 trokken de studenten van het mastercollege Nonsens in het Middelnederlandse literatuur met prof. Remco Sleiderink naar het Stadsarchief Mechelen om er een literaire boekrol uit de 14de eeuw te bestuderen.

Het Red Star Line Museum brengt studenten bij over migratie. In oktober 2017 gingen de TFL-studenten uit bachelor 3 binnen het kader van Cultuur van de moderniteit. In maart 2018 was het de beurt aan de studenten Nederlands uit bachelor 1 voor Cultuurkunde 2.

Studiereizen naar het buitenland

De tweede- en derdejaars Nederlands gingen in maart 2017 op studiereis naar het Leiden van Nicolaas Beets en het Amsterdam van de Tachtigers, F. Bordewijk en A.F.Th. van der Heijden. Daarnaast stond onder meer een rondrit langs het IJsselmeer (Lelystad, Urk, Afsluitdijk, Enkhuizen) op het programma.

Studiereis Nederlands
De studenten Nederlandse taal- en letterkunde in Amsterdam (23-25 maart 2017)

In de voetsporen van Shakespeare

Op 23 april 2016 vierden de studenten Engels taal- en letterkunde en toegepaste taalkunde de 400ste sterfdag van William Shakespeare in zijn geboortestad Stratford-upon-Avon. Ze kregen er een rondleiding achter de schermen van de Royal Shakespeare Company en waren onder de indruk van de enorme collectie kostuums. Daarna gingen ze beroemde acteurs spotten in de straten van Stratford.

Op het programma stonden verder nog een bezoek aan het goed bewaarde ouderlijke huis van Anne Hathaway, de vrouw van Shakespeare, en twee voorstellingen in het Globe Theatre in Londen.

Uitblazen na de examens in Keulen

De studenten taal- en letterkunde Duits bezochten Keulen aan het einde van het academiejaar 2016-2017. Ze ontdekten de rijke geschiedenis van deze stad en genoten van de start van de zomervakantie.

Kunst en technologie in Parijs

De studenten taal- en letterkunde Frans bezochten Parijs in mei 2017. Hun gevarieerde programma omvatte o.a. een wandelingen in verschillende bijzondere wijken, een rondleiding in de Sorbonne en een bezoek aan een tentoonstelling over 3D-printing in het Centre Pompidou.