Het belang van taal

In een wereld vol informatie en met steeds meer communicatiemogelijkheden is het belang van taal er zeker niet kleiner op geworden. “Mensen hebben vandaag ontzettend veel talige competenties nodig.”

Reinhild Vandekerckhove, hoofddocent Nederlandse taalkunde en sociolinguïstiek, en Dominiek Sandra, gewoon hoogleraar algemene taalkunde en psycholinguïstiek, zijn het volmondig met elkaar eens: talige competenties zijn nu minstens zo belangrijk als vroeger – misschien nog meer dan toen – en dat komt door de digitale revolutie.

“Er is een overdaad aan informatie, waardoor het belangrijk is om goed te selecteren”, steekt Dominiek van wal. “Dat is een talige competentie. Taal is meer dan spreken en schrijven: het is ook selecteren, structureren, reflecteren en formuleren.”

“Internet vergrootte ook onze communicatiemogelijkheden: Facebook, websites, e-mails, Twitter, … De drempel om publiek te communiceren werd lager”, gaat Reinhild verder. “We moeten dus ook weten welke taal we in welke context en in welk medium mogen gebruiken – welke registers we moeten hanteren.”

“Taal gaat permanent om keuzes maken: kiezen wat ik zeg en hoe ik het zeg”, stelt Dominiek. “Die taalgevoeligheid kunnen alle docenten meegeven, bijvoorbeeld door hun les goed te structureren.” “Ze hoeven dus niet expliciet taalles te geven,” vult Reinhild aan. “Een goed taalmodel zijn, is al heel wat. Dat leidt – hopelijk – tot imitatie.”