Master in de taal- en letterkunde: algemene literatuurwetenschap - Frans
Academiejaar :
Belangrijk: de studenten van deze master mogen geen opleidingsonderdelen volgen in andere talen dan deze van de afstudeerrichting van de bachelor

De studenten nemen, naast de masterproef (18SP) en de vrije keuzeruimte (6SP), nog voor 36 studiepunten op uit twee deelrichtingen - 18 studiepunten voor Algemene literatuurwetenschap en 18 studiepunten voor Frans, waarbij voor Frans minstens één opleidingsonderdeel literatuur en één opleidingsonderdeel taalkunde worden gevolgd.

Masterproef

Masterproef Taal- en Letterkunde18sp1e+2e sem
Humbeeck, Kris
 

Algemene literatuurwetenschap

Drie opleidingsonderdelen te kiezen:

Schrijvers aan het werk: tekstgenetisch onderzoek en teksteditie6sp2e sem.
Van Hulle, Dirk
Lezers in verzet: literatuursociologie6sp1e sem.
Hillen, Sabine
Digitale tekstanalyse en literaire theorie6sp2e sem.
Kestemont, Mike
Tekst en verhaal: postklassieke narratologie6sp1e sem.
Herman, Luc
 

Franse taalkunde en literatuur

18 studiepunten te kiezen, waarvan minstens één opleidingsonderdeel literatuur en één opleidingsonderdeel taalkunde

Hedendaagse stromingen in de Franse literaire kritiek6sp1e sem.
Schuerewegen, Franc
Grammaticalisatie en taalverandering6sp1e sem.
Vanderheyden, Ann
Semantiek. Le marquage évidentiel et modal en français6sp1e sem.
Dendale, Patrick
Evolution sémantique : Du lexique à la grammaire6sp2e sem.
De Mulder, Walter
 
Literatuur en media6sp2e sem.
Schuerewegen, Franc
Littérature française hors France (Moyen Orient, Afrique, Antilles)6sp2e sem.
Gyssels, Kathleen
 

Vrije ruimte

6 SP te kiezen uit onderstaande lijst of uit:
- de resterende opleidingsonderdelen van de masters Taal- en Letterkunde, met inachtneming van de beperkingen die voortvloeien uit de taalkeuze op bachelorniveau;
- de opleidingsonderdelen van een andere masteropleiding dan Taal- en Letterkunde, met inbegrip van masteropleidingen buiten de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, na goedkeuring van de Onderwijscommissie Taal- en Letterkunde (hiervoor dien je een gemotiveerde aanvraag in via het formulier 'Aanvraagformulier extra-curriculaire vakken' (terug te vinden op de facultaire website onder 'Formulieren')).

Stage6sp1e+2e sem
Humbeeck, Kris