Studieprogramma van de master taalkunde

De studiepunten (sp) geven je een goed beeld van de tijd die je zal besteden aan je opleiding en aan elk opleidingsonderdeel. Per studiepunt moet je rekenen op 25 tot 30 uren studeren, lessen volgen en examens afleggen.

Master in de taalkunde
Academiejaar :
De student heeft de keuze tussen:
- Master Taalkunde met profiel Taal in gebruik
- Master Taalkunde met profiel Computationele Psycholinguïstiek
- Master Taalkunde met profiel Digitale Tekstanalyse

Masterproef

Masterproef18sp1e+2e sem
 

Verplicht opleidingsonderdeel

Methodologie en statistische dataverwerking6sp1e sem.
Gillis, Steven
 

Optie taal in gebruik

De student kiest 2 opleidingsonderdelen uit deze lijst:

 
Vergelijking van linguïstische modellen6sp1e sem.
Nuyts, Jan
Phonetics and phonology6sp2e sem.
Verhoeven, Jo
Typology6sp1e sem.
NNB, -
 
Sociolinguïstiek6sp1e sem.
Vandekerckhove, Reinhild
Pragmatics6sp1e sem.
Brisard, Frank
Psycholinguïstiek6sp1e sem.
Sandra, Dominiek
 
Language Variation and Change in Adults6sp2e sem.
Petré, Peter
 
 
Language management and policy6sp2e sem.
Vermandere, Dieter
 

Talen

Drie opleidingsonderdelen te kiezen (18 studiepunten) uit het onderstaande aanbod, van een taal die reeds in de bachelor werd gevolgd

Sociodialectologie: de nieuwe substandaard6sp2e sem.
Smits, Tom
Duitse taalkunde: verandering en variatie6sp1e sem.
Feyaerts, Kurt
Duitse taalkunde: theorie en descriptie6sp1e sem.
Feyaerts, Kurt
Taal en geslacht6sp1e sem.
Mortelmans, Tanja
 
Phonetics and phonology6sp2e sem.
Verhoeven, Jo
Semantics: negation6sp2e sem.
NNB, -
Curriculum and syllabus design6sp2e sem.
Van De Poel, Kris
Aspects of writing and speaking6sp1e sem.
Van De Poel, Kris
Typology6sp1e sem.
NNB, -
Semantics: modality6sp2e sem.
NNB, -
Pragmatics6sp1e sem.
Brisard, Frank
Language Variation and Change in Adults6sp2e sem.
Petré, Peter
 
Grammaticalisatie en taalverandering6sp1e sem.
Vanderheyden, Ann
Semantiek. Le marquage évidentiel et modal en français6sp1e sem.
Dendale, Patrick
Evolution sémantique : Du lexique à la grammaire6sp2e sem.
De Mulder, Walter
 
Spreken en horen6sp2e sem.
Verhoeven, Jo
Gillis, Steven
Zin en betekenis6sp1e sem.
Nuyts, Jan
Discours6sp2e sem.
Nuyts, Jan
Taalcontact en taaldynamiek6sp2e sem.
Vandekerckhove, Reinhild
Psycholinguïstiek6sp1e sem.
Sandra, Dominiek
Taalverwerving6sp1e sem.
Gillis, Steven
 
Grammatica en pragmatiek van het conversationeel Spaans6sp2e sem.
Gras, Pedro
Spaanse taalkunde: bijzondere vraagstukken6sp1e sem.
Enghels, Renata
Spaanse taalkunde: het Spaans van Latijns-Amerika6sp2e sem.
Bouzouita, M.
Spaanse taalkunde: corpuslinguïstiek6sp1e sem.
Gras, Pedro
 

Optie computationele psycholinguistiek

Cognitive Artificial Intelligence6sp2e sem.
Daelemans, Walter
Psycholinguïstiek6sp1e sem.
Sandra, Dominiek
Programmeren voor Taal- en Letterkunde6sp1e sem.
Daelemans, Walter
Kestemont, Mike
Computertaalkunde6sp1e sem.
Daelemans, Walter
 

Talen

Eén opleidingsonderdeel te kiezen uit het onderstaande aanbod, van een taal die reeds in de bachelor werd gevolgd

Sociodialectologie: de nieuwe substandaard6sp2e sem.
Smits, Tom
Duitse taalkunde: verandering en variatie6sp1e sem.
Feyaerts, Kurt
Duitse taalkunde: theorie en descriptie6sp1e sem.
Feyaerts, Kurt
Taal en geslacht6sp1e sem.
Mortelmans, Tanja
 
Phonetics and phonology6sp2e sem.
Verhoeven, Jo
Semantics: negation6sp2e sem.
NNB, -
Curriculum and syllabus design6sp2e sem.
Van De Poel, Kris
Aspects of writing and speaking6sp1e sem.
Van De Poel, Kris
Typology6sp1e sem.
NNB, -
Semantics: modality6sp2e sem.
NNB, -
Pragmatics6sp1e sem.
Brisard, Frank
Language Variation and Change in Adults6sp2e sem.
Petré, Peter
 
Grammaticalisatie en taalverandering6sp1e sem.
Vanderheyden, Ann
Semantiek. Le marquage évidentiel et modal en français6sp1e sem.
Dendale, Patrick
Evolution sémantique : Du lexique à la grammaire6sp2e sem.
De Mulder, Walter
 
Spreken en horen6sp2e sem.
Verhoeven, Jo
Gillis, Steven
Zin en betekenis6sp1e sem.
Nuyts, Jan
Discours6sp2e sem.
Nuyts, Jan
Taalcontact en taaldynamiek6sp2e sem.
Vandekerckhove, Reinhild
Psycholinguïstiek6sp1e sem.
Sandra, Dominiek
Taalverwerving6sp1e sem.
Gillis, Steven
 
Grammatica en pragmatiek van het conversationeel Spaans6sp2e sem.
Gras, Pedro
Spaanse taalkunde: bijzondere vraagstukken6sp1e sem.
Enghels, Renata
Spaanse taalkunde: het Spaans van Latijns-Amerika6sp2e sem.
Bouzouita, M.
Spaanse taalkunde: corpuslinguïstiek6sp1e sem.
Gras, Pedro
 

Optie Digitale tekstanalyse

Programmeren voor Taal- en Letterkunde6sp1e sem.
Daelemans, Walter
Kestemont, Mike
Digitale tekstanalyse en literaire theorie6sp2e sem.
Kestemont, Mike
Schrijvers aan het werk: tekstgenetisch onderzoek en teksteditie6sp2e sem.
Van Hulle, Dirk
 

Keuze opleidingsonderdelen

Twee opleidingsonderdelen te kiezen uit onderstaande lijst

Computertaalkunde6sp1e sem.
Daelemans, Walter
Digitalisering van literair erfgoed: productie, presentatie en digitale duurzaamheid6sp1e sem.
Noordermeer, Trudi
 

Vrije ruimte

studiepunten te kiezen: stage bij een onderzoeksgroep of uit de resterende opleidingsonderdelen van deze master of opleidingsonderdeel van een andere masteropleiding dan Taalkunde, met inbegrip van masteropleidingen buiten de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, na goedkeuring door de OC TLET

 
Stage6sp2e sem.
Petré, Peter