Bachelor in de toegepaste taalkunde: Engels-Portugees
Academiejaar :
Het voltijdse modeltraject Bachelor of Arts in de toegepaste taalkunde bestaat uit 180 studiepunten en duurt drie jaar. Elk deel van het modeltraject telt 60 studiepunten. Een beperkt aantal studiepunten kan je zelf invullen. Info en voorwaarden vind je onder ‘Vrije ruimte’.

Modeltraject deel 1

Algemene disciplinegebonden opleidingsonderdelen

Verplichte opleidingsonderdelen

Babel: Inleiding tot de taal-, vertaal- en literatuurwetenschap9sp1e sem.
De Mulder, Walter
Sleiderink, Remco
Schrijver, Iris
Nederlands: Taalbeschouwing 13sp1e sem.
Kloots, Hanne
Nederlands: Taalbeschouwing 23sp2e sem.
Kloots, Hanne
Nederlands: Taalbeschouwing 36sp2e sem.
Kloots, Hanne
 

Engels: verplichte opleidingsonderdelen

Engels: Grammatica 13sp1e sem.
Ureel, Jimmy
Engels: Grammatica 23sp2e sem.
Ureel, Jimmy
Engels: Taalbeheersing 13sp1e sem.
Ureel, Jimmy
Engels: Taalbeheersing 23sp2e sem.
Thewissen, Jennifer
Engels: Tekst en communicatie 16sp1e+2e sem
Ureel, Jimmy
 

Portugees: verplichte opleidingsonderdelen

Portugees: Grammatica 16sp1e+2e sem
Vercauteren, Gert
Portugees: Taalbeheersing 13sp1e sem.
Vercauteren, Gert
Portugees: Taalbeheersing 23sp2e sem.
Vercauteren, Gert
Portugees: Professionele communicatie 16sp1e+2e sem
Vercauteren, Gert
 

Keuzeopleidingsonderdelen

In de eerste studiefase kies je een opleidingsonderdeel van 3 SP uit onderstaande lijst of uit het aanbod taalvakken van de bachelor Toegepaste Taalkunde, om zo een initiatie in een derde taal te bekomen. Wens je toch een ander opleidingsonderdeel op te nemen, dan dien je een gemotiveerde aanvraag in via het formulier 'Aanvraagformulier extra-curriculaire vakken' (terug te vinden op de facultaire website onder 'Formulieren'). Hou er rekening mee dat je verplichte vakken altijd voorrang hebben op keuzevakken.
Het is dus belangrijk binnen je programma een keuzevak op te nemen dat niet overlapt met het collegerooster van je verplichte traject.

Inleiding tot de financiële markten 13sp2e sem.
De Ceuster, Marc
Inleiding tot de sociologie3sp1e sem.
NNB, -
Cambré, Bart
Inleiding tot het recht3sp1e sem.
Janvier, Ria
Publiekrecht3sp2e sem.
Popelier, Patricia
Geschiedenis van de literatuur3sp2e sem.
Sleiderink, Remco
Politicologie3sp1e sem.
Popelier, Patricia
Geschiedenis van de film 1: vroege cinema3sp1e sem.
Paulus, Tom
Cultuurfilosofie3sp2e sem.
Albers, Frank
Cultuur van de moderniteit6sp1e sem.
Vanhoutte, Kurt
Paulus, Tom
Inleiding tot de psychologie3sp2e sem.
Declerck, Carolyn
Cultuurgeschiedenis van de Lage Landen 13sp1e sem.
Fraeters, Veerle
Cultuurgeschiedenis van de Lage Landen 23sp2e sem.
Humbeeck, Kris
 

Modeltraject deel 2

Algemene disciplinegebonden opleidingsonderdelen

Verplichte opleidingsonderdelen

Onderzoeksvaardigheden6sp1e+2e sem
Meeus, Hubert
Robert, Isabelle
Ureel, Jimmy
Nederlands: Tekstproductie3sp1e sem.
Hanoulle, Sabien
Nederlands: Taal en cultuur3sp1e sem.
Kloots, Hanne
Vertaal- en tolkwetenschap3sp2e sem.
Remael, Aline
Robert, Isabelle
 

Engels: verplichte opleidingsonderdelen

Engels: Grammatica en taalbeheersing3sp1e sem.
Remael, Aline
Engels: Tekst en communicatie 23sp1e sem.
van de Wijer, Ingrid
Engels: Vertalen Engels > Nederlands 16sp1e+2e sem
van de Wijer, Ingrid
Engels: Cultuur en geschiedenis6sp2e sem.
Albers, Frank
 

Portugees: verplichte opleidingsonderdelen

Portugees: Grammatica en taalbeheersing6sp1e+2e sem
Vercauteren, Gert
Portugees: Professionele communicatie 23sp1e sem.
Vercauteren, Gert
Portugees: Vertalen Portugees > Nederlands 16sp1e+2e sem
Lecluyse, Ann
Portugees: Cultuur 13sp2e sem.
Vercauteren, Gert
 

Vrije ruimte

Voor 9 SP te kiezen uit onderstaande lijst - of uit het aanbod taalvakken van de bachelor Toegepaste Taalkunde, om zo een initiatie in een derde taal te bekomen. Wens je toch een ander opleidingsonderdeel op te nemen, dan dien je een gemotiveerde aanvraag in via het formulier 'Aanvraagformulier extra-curriculaire vakken' (terug te vinden op de facultaire website onder 'Formulieren'). Hou er rekening mee dat je verplichte vakken altijd voorrang hebben op keuzevakken.
Het is dus belangrijk binnen je programma een keuzevak op te nemen dat niet overlapt met het collegerooster van je verplichte traject.

Cultuurfilosofie3sp2e sem.
Albers, Frank
Communicatiewetenschap6sp1e sem.
Vandebosch, Heidi
Interdisciplinaire perspectieven op Migratie en Integratie6sp1e sem.
Timmerman, Christiane
Clycq, Noel
Nieuws en journalistiek6sp2e sem.
Paulussen, Steve
Interpersonal communication6sp2e sem.
Bastiaensens, Sara
Nederlandse taalbeheersing 3: journalistiek schrijven3sp2e sem.
Bernolet, Sarah
Theorie van de visuele communicatie6sp1e sem.
Pauwels, Luc
Geschiedenis van de literatuur3sp2e sem.
Sleiderink, Remco
Inleiding tot de algemene economie6sp1e sem.
De Ridder, Annemieke
Inleiding tot de economie6sp1e sem.
Meersman, Hilde
Inleiding tot de financiële markten 13sp2e sem.
De Ceuster, Marc
Management en organisatie6sp2e sem.
NNB, -
Eigentijdse geschiedenis6sp2e sem.
Van Ginderachter, Maarten
Geschiedenis van België6sp1e sem.
Dhondt, Frederik
Geschiedenis van de Nederlanden6sp1e sem.
Delsaerdt, Pierre
Geschiedenis van de nieuwe tijd6sp2e sem.
De Munck, Bert
Duerloo, Luc
Geschiedenis van de nieuwste tijd6sp1e sem.
Greefs, Hilde
Politieke en institutionele geschiedenis van België en de Nederlanden6sp1e sem.
Van Goethem, Herman
Nieuwste tijd: cultuurgeschiedenis6sp1e sem.
de Smaele, Henk
Nieuwste tijd: sociaal-economische geschiedenis6sp1e sem.
Van Damme, Ilja
Greefs, Hilde
Politicologie6sp1e sem.
Walgrave, Stefaan
Sociologie6sp1e sem.
Weyns, Walter
Inleiding tot de sociologie3sp1e sem.
NNB, -
Cambré, Bart
Inleiding tot de wijsbegeerte6sp1e sem.
Vanheeswijck, Guy
Geschiedenis van de antieke en middeleeuwse wijsbegeerte6sp1e sem.
Van Eekert, Geert
Inleiding tot de psychologie3sp2e sem.
Declerck, Carolyn
Psychologie6sp1e sem.
DeSmet, Ann
Politicologie3sp1e sem.
Popelier, Patricia
Statistiek I6sp1e+2e sem
van Erkel, Patrick
Samenleving, feiten en problemen6sp2e sem.
Cantillon, Bea
Bronnen en beginselen van het recht6sp1e sem.
Velaers, Jan
Inleiding tot het recht3sp1e sem.
Janvier, Ria
Publiekrecht3sp2e sem.
Popelier, Patricia
Recht en onderneming6sp1e sem.
Vanhees, Hendrik
Filmgenres3sp2e sem.
NNB, -
Cultuur van de moderniteit6sp1e sem.
Vanhoutte, Kurt
Paulus, Tom
Geschiedenis van de film 1: vroege cinema3sp1e sem.
Paulus, Tom
Theatergeschiedenis6sp1e sem.
Meeus, Hubert
Theaterwetenschap: grondslagen6sp1e sem.
Vanhoutte, Kurt
Cultuurgeschiedenis van de Lage Landen 13sp1e sem.
Fraeters, Veerle
Cultuurgeschiedenis van de Lage Landen 23sp2e sem.
Humbeeck, Kris
Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde 1: Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd6sp2e sem.
Meeus, Hubert
Sleiderink, Remco
Geschiedenis van de Nederlandstalige letterkunde 2: van de Franse Revolutie tot de Grote Oorlog6sp1e sem.
Humbeeck, Kris
Geschiedenis van de Nederlandstalige letterkunde 3: van de Grote Oorlog tot vandaag6sp1e sem.
Absillis, Kevin
Jeugdliteratuur6sp2e sem.
Joosen, Vanessa
Shakespeare6sp1e sem.
Albers, Frank
 

Modeltraject deel 3

Algemene basisopleidingsonderdelen

Verplichte opleidingsonderdelen

Levensbeschouwing en cultuur3sp2e sem.
Levrau, François
 

Algemene disciplinegebonden opleidingsonderdelen

Verplichte opleidingsonderdelen

Vertaaltechnologie3sp1e sem.
Vercauteren, Gert
Interculturele communicatie6sp1e sem.
Vermandere, Dieter
 

Engels: verplichte opleidingsonderdelen

Engels: Cultuur 23sp1e sem.
Albers, Frank
Engels: Tekst en communicatie 36sp1e sem.
Ureel, Jimmy
Engels: Tolkvaardigheden3sp2e sem.
Remael, Aline
Engels: Vertalen Engels > Nederlands 26sp2e sem.
van de Wijer, Ingrid
 

Portugees: verplichte opleidingsonderdelen

Portugees: Cultuur 26sp1e sem.
Vercauteren, Gert
Portugees: Tekstcreatie 13sp1e sem.
Lecluyse, Ann
Portugees: Tekstcreatie 23sp2e sem.
Lecluyse, Ann
Portugees: Vertalen Portugees > Nederlands 26sp2e sem.
Vercauteren, Gert
 

Vrije ruimte

Voor 3 SP te kiezen uit onderstaande lijst - of uit het aanbod taalvakken van de bachelor Toegepaste Taalkunde, om zo een initiatie in een derde taal te bekomen. Wens je toch een ander opleidingsonderdeel op te nemen, dan dien je een gemotiveerde aanvraag in via het formulier 'Aanvraagformulier extra-curriculaire vakken' (terug te vinden op de facultaire website onder 'Formulieren'). Hou er rekening mee dat je verplichte vakken altijd voorrang hebben op keuzevakken.
Het is dus belangrijk binnen je programma een keuzevak op te nemen dat niet overlapt met het collegerooster van je verplichte traject.

Skillslab3sp1e sem.
Vercauteren, Gert
 
Cultuurfilosofie3sp2e sem.
Albers, Frank
Communicatiewetenschap6sp1e sem.
Vandebosch, Heidi
Interdisciplinaire perspectieven op Migratie en Integratie6sp1e sem.
Timmerman, Christiane
Clycq, Noel
Nieuws en journalistiek6sp2e sem.
Paulussen, Steve
Interpersonal communication6sp2e sem.
Bastiaensens, Sara
Nederlandse taalbeheersing 3: journalistiek schrijven3sp2e sem.
Bernolet, Sarah
Theorie van de visuele communicatie6sp1e sem.
Pauwels, Luc
Geschiedenis van de literatuur3sp2e sem.
Sleiderink, Remco
Inleiding tot de algemene economie6sp1e sem.
De Ridder, Annemieke
Inleiding tot de economie6sp1e sem.
Meersman, Hilde
Inleiding tot de financiële markten 13sp2e sem.
De Ceuster, Marc
Management en organisatie6sp2e sem.
NNB, -
Eigentijdse geschiedenis6sp2e sem.
Van Ginderachter, Maarten
Geschiedenis van België6sp1e sem.
Dhondt, Frederik
Geschiedenis van de Nederlanden6sp1e sem.
Delsaerdt, Pierre
Geschiedenis van de nieuwe tijd6sp2e sem.
De Munck, Bert
Duerloo, Luc
Geschiedenis van de nieuwste tijd6sp1e sem.
Greefs, Hilde
Politieke en institutionele geschiedenis van België en de Nederlanden6sp1e sem.
Van Goethem, Herman
Nieuwste tijd: cultuurgeschiedenis6sp1e sem.
de Smaele, Henk
Nieuwste tijd: sociaal-economische geschiedenis6sp1e sem.
Van Damme, Ilja
Greefs, Hilde
Politicologie6sp1e sem.
Walgrave, Stefaan
Sociologie6sp1e sem.
Weyns, Walter
Inleiding tot de sociologie3sp1e sem.
NNB, -
Cambré, Bart
Inleiding tot de wijsbegeerte6sp1e sem.
Vanheeswijck, Guy
Geschiedenis van de antieke en middeleeuwse wijsbegeerte6sp1e sem.
Van Eekert, Geert
Inleiding tot de psychologie3sp2e sem.
Declerck, Carolyn
Psychologie6sp1e sem.
DeSmet, Ann
Politicologie3sp1e sem.
Popelier, Patricia
Statistiek I6sp1e+2e sem
van Erkel, Patrick
Samenleving, feiten en problemen6sp2e sem.
Cantillon, Bea
Bronnen en beginselen van het recht6sp1e sem.
Velaers, Jan
Inleiding tot het recht3sp1e sem.
Janvier, Ria
Publiekrecht3sp2e sem.
Popelier, Patricia
Recht en onderneming6sp1e sem.
Vanhees, Hendrik
Filmgenres3sp2e sem.
NNB, -
Cultuur van de moderniteit6sp1e sem.
Vanhoutte, Kurt
Paulus, Tom
Geschiedenis van de film 1: vroege cinema3sp1e sem.
Paulus, Tom
Theatergeschiedenis6sp1e sem.
Meeus, Hubert
Theaterwetenschap: grondslagen6sp1e sem.
Vanhoutte, Kurt
Cultuurgeschiedenis van de Lage Landen 13sp1e sem.
Fraeters, Veerle
Cultuurgeschiedenis van de Lage Landen 23sp2e sem.
Humbeeck, Kris
Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde 1: Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd6sp2e sem.
Meeus, Hubert
Sleiderink, Remco
Geschiedenis van de Nederlandstalige letterkunde 2: van de Franse Revolutie tot de Grote Oorlog6sp1e sem.
Humbeeck, Kris
Geschiedenis van de Nederlandstalige letterkunde 3: van de Grote Oorlog tot vandaag6sp1e sem.
Absillis, Kevin
Jeugdliteratuur6sp2e sem.
Joosen, Vanessa
Shakespeare6sp1e sem.
Albers, Frank
 

Bachelorscriptie

Bachelorscriptie9sp2e sem.
Ureel, Jimmy