Nog vragen over toegepaste taalkunde, vertalen of tolken?

Online helpdesk

Heb je een vraag over de opleiding? Raadpleeg de online helpdesk van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte.