Side header image

Vorming van het sociaal-economisch beleid

Inschrijving

Belangstellenden dienen zich voor 30 september 2017 in te schrijven door middel van bijgaand inschrijvingsformulier (pdf) (per post of e-mail).

Het cursusgeld (€ 200 per academiejaar) dient vóór het begin van elk academiejaar gestort te worden op rekeningnummer BE88 7350 1846 4441 van UAntwerpen met vermelding PG105300 en de naam (!) van de persoon voor wie wordt betaald.