Side header image

Leerkrachten en hun leerlingen

De Universiteit Antwerpen organiseert of ondersteunt regelmatig workshops, lezingen, interactieve themadagen, wedstrijden… voor leerkrachten en hun leerlingen. Hieronder vind je een overzicht van (twee)jaarlijkse activiteiten die plaatsvinden op de campussen van de universiteit of op locatie. Eenmalige activiteiten vind je terug in de kalender.

BrainShake - jaarlijks in april (niet in 2017)

'BrainShake' is dé wetenschapsquiz voor leerlingen uit de 3e graad van het secundair onderwijs. Jongeren meten hun krachten in negen thematische rondes. De vragen uit de exacte, humane en toegepaste wetenschappen peilen naar hun schoolse kennis, interesse in de samenleving, vaardigheden met nieuwe technologieën, kennis van de actualiteit, enz. Naast theoretische weetvragen komen ook interactieve vragen en doe-opdrachten aan bod.
Meer informatie: www.brainshake.be

Chemiestudent voor één dag - jaarlijks in januari/februari

Leerlingen kunnen "proeven" van een dagje aan de universiteit, helemaal in het teken van de redoxchemie. Met een hoorcollege, een oefeningensessie en een practicum komt de leerstof uit de leerplannen voor het laatste jaar van het secundair onderwijs grondig aan bod.
Meer informatie

Experimenteren met wetenschappen - jaarlijks in het voorjaar

De faculteit Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen organiseert ook elk schooljaar "Experimenteren met wetenschappen”. Naast schoolbezoeken met labosessies omvat dit programma ook proeflessen van alle opleidingen exacte wetenschappen: biologie, bio-ingenieurswetenschappen, chemie, fysica, wiskunde en informatica.
Meer informatie

Wiskunde-in-zicht - jaarlijks in februari

Een zicht krijgen op wiskunde aan de universiteit? Kom een dagje proeven van de schoonheid en de relevantie van wiskunde ... wie heeft wiskunde in zicht?
Meer informatie

Wetenschap in de Kijker/Wetenschapsweek - tweejaarlijks in oktober

Leerlingen (3e graad basisonderwijs + het secundair onderwijs) voeren wetenschappelijk onderzoek uit in universiteiten, hogescholen en wetenschappelijke instellingen. Deze week barst telkens van leerrijke en leuke wetenschappelijke activiteiten: van biologie en chemie over aardrijkskunde en geschiedenis tot kunst, cultuur, milieu … Alle info: www.wetenschapsweek.be

'Fusieshow' - Plasma’s. Fusie? Energie! - tweejaarlijks in november

Een fascinerende show over het wetenschappelijk onderzoek naar kernfusie. De eerstvolgende editie vindt plaats in november 2017. De show ondersteunt de lessen natuurwetenschappen 3de graad en lessen fysica 5de jaar over de energieproblematiek, kernfusie en plasma's. Verwacht je aan wetenschappelijk onderbouwde en aantrekkelijk gepresenteerde show, met allerlei kleine, goed gekozen proefjes. Aansluitend bij de show kunnen leerlingen een extra keuzeactiviteit volgen. Leerkrachten kunnen deelnemen aan een voorbereidende scholing bij het Centrum voor Nascholingsonderwijs.
Meer informatie

Kekulé jeugdnamiddag - tweejaarlijks in februari

In het kader van de tweejaarlijkse Kekulé lezingencyclus (zie ook hieronder) organiseert de Universiteit Antwerpen ook een jeugdnamiddag. Kekulé-sprekers passen hiervoor hun avondlezing aan voor een jong publiek. Zij brengen boeiende lezingen over recente wetenschappelijke ontwikkelingen, op maat van leerlingen van de 3de graad secundair onderwijs.
Meer informatie

Meesterklas Deeltjesfysica - tweejaarlijks zaterdag in het voorjaar

De Meesterklas is een dagactiviteit met demonstraties over deeltjesfysica, interactieve analyse van botsingsgebeurtenissen geproduceerd door de LEP-versneller en videoconferentie met deelnemers uit andere (Europese) universiteiten. 
Meer informatie

Een teer onderwerp, geschikt voor nicotieners - op aanvraag

Interactieve voordracht over roken voor jongeren van de 2de graad SO.
Een interactieve sessie over roken en jongeren, en de impact ervan op het dagelijks leven, op gezondheid en op sociaal-maatschappelijke en financiële aspecten. Het is geenszins een manende of shockerende voordracht, maar eerder een informatief en verrassend aanbod van wetenswaardigheden over de gevolgen van roken. 
Meer informatie

Labo-activiteit fysica - op aanvraag

De harmonische beweging: Deze experimenteerdag (duur: 3u - max. 32 leerlingen) is bedoeld als een experimentele ondersteuning van theorie over de harmonische beweging die de leerlingen leren op school. Tijdens deze activiteit maken de leerlingen gebruik van computergestuurde meetopstellingen die de beweging van de trillende massa grafisch voorstellen, en de kracht uigeoefend op de veer. De leerlingen leren hieruit de veerconstante en het verband tussen positie en kracht te bepalen. De opstelling laat ook toe faseverbanden te meten.

Interferentie en diffractie: In deze labosessie (duur: 3u - max 16 leerlingen) leren leerlingen met behulp van laserdiffractie de periode van een rooster bepalen, de dikte van een haar, de diameter van stuifmeelpollen en rode bloedlichaampjes, of de breedte van de groeven op een CD.

Contact: prof. dr. Joris Dirckx, Departement Fysica Universiteit Antwerpen, joris.dirckx@uantwerpen.be, + 32 3 265 34 27
 

Robocup Junior - jaarlijks in april/mei

RoboCup Junior is een internationale jaarlijkse robotwedstrijd voor jongeren tussen de 8 en 18 jaar. Jongeren bouwen robots, programmeren die en spelen tegen andere teams in één van de drie uitdagingen: dansen, redden en voetballen. RoboCup Junior wordt georganiseerd door de Vrije Universiteit Brussel en verschillende partners, waaronder de Universiteit Antwerpen.
Meer informatie – www.robocupjunior.be

Vlaamse Technologie Olympiade - jaarlijks in het voorjaar

Zit je in de eerste graad van het secundair onderwijs? Zet jouw technische talent dan in de kijkeren doe mee.
Alle info: www.technologieolympiade.be

Vlaamse Jeugd Technologie Olympiade - jaarlijks in het najaar

Alle leerlingen van het 6e leerjaar kunnen meedoen aan deze olympiade; daarnaast is er ook het Techniek Toernooi, een praktische uitdagende technologiewedstrijd voor teams van 4 leerlingen.
Alle info: www.technologieolympiade.be/vjto

Wetenschap Centraal - doorheen het jaar op woensdagavond

Wetenschapscafés brengen wetenschap tussen pot en pint. Geen aula of monoloog, academische sfeer of klassiek debat, maar een informele bijeenkomst waar wordt geluisterd, gepraat en gediscussieerd. Wetenschappers vertellen - in een gemoedelijke sfeer - over hun werk en passie. Maatschappelijk relevant, actueel of fascinerend. Voor iedereen met een gezonde dorst naar kennis!
Meer info

Ikhebeenvraag

Zit je met een vraag? Dan ben je op deze site op het goede adres! Je kan er terecht met (bijna) al je vragen over wetenschap, geschiedenis, taal, politiek, en nog veel meer. Vind je geen antwoord in het archief? Stel je vraag dan aan een wetenschapper. Je krijgt persoonlijk antwoord van een onderzoeker met kennis van zaken. Ikhebeenvraag.be is een project van 40 Belgische onderzoeksinstellingen, universiteiten en hogescholen, waaronder de Universiteit Antwerpen.
Meer info - www.ikhebeenvraag.be

Lezingen - heel het jaar

Spectrum lezingenreeks: Onder het motto ‘wetenschap, onderwijs en cultuur hand in hand’ is Spectrum een reeks namiddaglezingen door leden van het academisch en wetenschappelijk personeel van de Universiteit Antwerpen en verwante instellingen, afgewisseld met boeiende sprekers uit de culturele sector.
Meer info: www.uantwerpen.be/spectrum

Kekulé - lezingencyclus: De Kekulé-cycli bieden lezingen aan met een breed visionair wetenschappelijk karakter met daarin centraal wetenschappelijke research, innovatie en creativiteit. De cyclus wil de deelnemer confronteren met een voor hem steeds complexere maatschappij en met een industrie die rentabiliteit en sociale aanvaardbaarheid met elkaar moet verzoenen.
Meer info: www.uantwerpen.be/kekule

Studium Generale ‘Wetenschap en Samenleving’: Elk najaar organiseert de Universiteit Antwerpen acht gratis lezingen om mensen samen te brengen rond actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Elke avond begint met een lezing van een uur, gevolgd door een vragenronde en een gemodereerd debat tussen gastspreker en publiek. Deelname is gratis. Iedereen is van harte welkom.
Meer info: www.uantwerpen.be/studiumgenerale

Dag van de Wetenschap - jaarlijks 4e zondag van november

Onderzoekers in Antwerpen en heel Vlaanderen heten jong en oud van harte welkom op workshops, lezingen, demonstraties, experimenten, leuke gesprekken, rondleidingen, doe-activiteiten. Ze nodigen iedereen uit om zelf te experimenteren, te onderzoeken, te proberen en vragen te stellen.
Meer informatie: www.dagvandewetenschap.be

 

Follow Wetenschapscommunicatie

Kalender
 • 21
  sep
  Beeldspraak in de politiek
  Openingslezing van een nieuwe Spectrumreeks door Christ'l De Landtsheer
 • 29
  sep
  PAO Bemiddeling Basismodule
  Een multidisciplinaire, wetenschappelijk verantwoorde en praktijkgerichte opleiding in bemiddeling. De basismodule vormt de grondslag voor de nodige kennis en vaardigheden van de bemiddelaar.
 • 17
  okt
  Chemie, motor richting toekomst
  In Kekulé-cyclus XVII verkennen we domeinen in wetenschap en technologie waar in de toekomst belangrijke doorbraken verwacht worden.
 • 17
  okt
  Driving chemistry to the future
  In Kekulé cycle XVII we explore fields of science and technology in which we expect to see important breakthroughs.
 • 7
  nov
  Briljant met diamant
  In Kekulé-cyclus XVII verkennen we domeinen in wetenschap en technologie waar in de toekomst belangrijke doorbraken verwacht worden.


1