Side header image

Eerste Hulp Bij Blokken: 10 tips voor een geslaagde examenperiode

 1. Alles begint met een goede studieplanning. Zorg ervoor dat je cursussen ‘blokklaar’ zijn voor de start van de blokperiode. Zo kan je je volledig focussen op het memoriseren van de leerstof. Maak ook een realistische planning voor de examenperiode zelf. Tel telkens terug vanop de dag dat je een examen hebt en noteer hoeveel dagen je nodig hebt om het vak te herhalen en te memoriseren. Eventueel kan je ook noteren hoeveel pagina’s je per dag gaat instuderen.Hou daarbij ook rekening met vasteverplichtingen. Een voetbalwedstrijd of een communiefeest kunnen er best bij als je deze op voorhand inplant.

   
 2. Verwittig anderen. Breng je omgeving op de hoogte van je planning. Vertel anderen wanneer je examens hebt en hoe je voorbereiding eruit ziet. Zo kunnen ze daar rekening mee houden. Je vrienden hoeven niet de avond voor een examen aan te kloppen of je familie hoeft je niet lastig te vallen met klusjes op het cruciale moment. Durf ook nee te zeggen tegen verleidelijke en ongeplande verzoekjes om leuke dingen te gaan doen.

   
 3. Probeer een gezond ritme voor jezelf te vinden. De ene studeert liever ’s ochtends of overdag, de ander liever ’s avonds. Ga na wat het best voor je werkt. Neem in ieder geval voldoende nachtrust en probeer op geregelde tijdstippen te ontspannen. Probeer ook ’s avonds nog even iets leuks te doen voor je gaat slapen. Dan heb je overdag ook iets om naar uit te kijken.

   
 4. Ga na welke ontspanning het best voor je werkt. Wees zuinig met het www, in het bijzonder met smartphones. Je hersenen moeten al hard genoeg werken, laat staan dat je ze de hele dag door extra belast met het beantwoorden van sms’jes of Facebookposts. Uit onderzoek blijkt ook dat smartphones  dodelijk zijn voor onze concentratie. Ga daarentegen eens een wandeling maken, kook met je kotgenoten of doe aan sport. Een gouden raad: ‘Disconnect to reflect!’.

   
 5. Zoek uit waar je het best studeert. Studeren doe je best in een rustige omgeving, waar er niet te veel afleiding is en anderen je niet kunnen storen. De bib werkt voor sommigen, maar zeker niet voor iedereen. Anderen overlopen dan weer wel graag de leerstof met medestudenten.

   
 6. Als je merkt dat je snel afgeleid bent door iets, ga dan na of je deze afleider kan uitstellen naar een ontspanningsmoment. Zo kan je bijvoorbeeld die ene aflevering van Mad Men of dat halfuurtje Facebook en Twitter houden voor als je klaar bent met je leerstof van die dag.

   
 7. Herhaal de dag erna of enkele dagen erna wat je de voorbij dag(en) hebt gememoriseerd. Korte herhalingsmomenten zijn een boost voor je geheugen!

   
 8. Eet gezond en gevarieerd. Probeer erg zware maaltijden en fastfood te vermijden. Wees ook zuinig met pepdrankjes. Ze kunnen op korte termijn wel energie geven, maar de weerslag volgt meer dan waarschijnlijk de dag(en) nadien.

   
 9. Wees op tijd op de dag van je examen, maar ga er ook geen uren op voorhand rondhangen. Stresserende medestudenten kan je best vermijden. Ook na een examen overloop je best geen antwoorden op examenvragen met medestudenten, de kans bestaat dat je met een slecht gevoel naar huis gaat terwijl dat helemaal niet nodig is.

   
 10. Zoek steun bij vrienden en familie als het even wat moeilijker gaat. Afspreken is misschien niet altijd evident, maar een telefoontje kan al wonderen doen. Als je graag met iemand anders over je zorgen praat, kan je ook altijd langskomen op de Dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding. Je kan een afspraak maken met een studentenbegeleider via het STIP.

 

Contact

STudentenInformatiePunt (STIP) Stadscampus - Gebouw E (Agora) - Eerste verdieping
Grote Kauwenberg 2
2000 Antwerpen
Tel. +32 2 65 48 72
stip@uantwerpen.be