Side header image

Studeren met een stoornis binnen het autismespectrum

Welke documenten heb je nodig om bijzondere faciliteiten aan te vragen als je studeert met autisme?

Lees ook de algemene info over studeren met een functiebeperking op bovenliggende pagina.

  Vereiste documenten Voorwaarden

Een stoornis binnen het autismespectrum

Eén van de volgende documenten zijn vereist:

  • Een bewijs van inschrijving bij het VAPH en een document met duidelijke diagnose ondertekend door een gespecialiseerd arts (psychiater/neuroloog)
    of
  • een attest van erkenning van handicap van de Directie-generaal Personen met een handicap (= attest van verhoogde kinderbijslag of een attest van een inkomensvervangende of integratietegemoetkoming) en een document met duidelijke diagnose ondertekend door een gespecialiseerd arts (psychiater/neuroloog) EN een erkend psycholoog of geregistreerd orthopedagoog,
    of
  • een uitgebreid verslag van diagnostisch onderzoek uitgevoerd door een multidisciplinair team of een gespecialiseerd arts (psychiater/neuroloog), dat alle criteria van een autismespectrumstoornis omvat
    of
  • het gestandaardiseerd formulier voor studenten met een autismespectrumstoornis. 

Het gestandaardiseerd formulier moet ingevuld worden door je behandelend psychiater, erkend psycholoog of geregistreerd orthopedagoog. 

Je kan zelf nagaan of je psycholoog erkend is op www.psychologencommissie.be en voor je orthopedagoog op www.vvo.be.