Side header image

Studeren met een concentratiestoornis (ADHD, ADD, ...)

Welke documenten heb je nodig om bijzondere faciliteiten aan te vragen als je studeert met een concentratiestoornis zoals ADHD of ADD.

Lees ook de algemene info over studeren met een functiebeperking op bovenliggende pagina.

  Vereiste documenten Voorwaarden

Een concentratiestoornis

Eén van de volgende documenten zijn vereist:

  • Een bewijs van inschrijving bij het VAPH en een document met duidelijke diagnose ondertekend door een gespecialiseerd arts (psychiater/neuroloog)
    of
  • een attest van erkenning van handicap van de Directie-generaal Personen met een handicap (= attest van verhoogde kinderbijslag of een attest van een inkomensvervangende of integratietegemoetkoming) en een document met duidelijke diagnose ondertekend door een gespecialiseerd arts (psychiater/neuroloog)
    of
  • een uitgebreid diagnostisch verslag van maximum 4 jaar oud dat alle criteria van een concentratiestoornis omvat ondertekend door een gespecialiseerd arts (psychiater/neuroloog),
    of
  • het gestandaardiseerd formulier voor studenten met een Aandachtsdeficiëntie/Hyperactiviteit-stoornis. Indien dit enkel ondertekend is door een psycholoog dient een document met duidelijke diagnose ondertekend door een gespecialiseerd arts (psychiater/neuroloog), toegevoegd te worden.

Het gestandaardiseerd formulier moet ingevuld worden door je behandelend psychiater, erkend psycholoog of geregistreerd orthopedagoog. Indien dit enkel ondertekend is door een psycholoog dient een document met duidelijke diagnose ondertekend door een gespecialiseerd arts (psychiater/neuroloog), toegevoegd te worden.

Je kan zelf nagaan of je psycholoog erkend is op www.psychologencommissie.be en voor je orthopedagoog op www.vvo.be.