Side header image

Studeren met een concentratiestoornis (ADHD, ADD, ...)

Welke documenten heb je nodig om bijzondere faciliteiten aan te vragen als je studeert met een concentratiestoornis zoals ADHD of ADD.

Lees ook de algemene info over studeren met een functiebeperking op bovenliggende pagina.

  Vereiste documenten Voorwaarden

Een concentratiestoornis

Eén van de volgende documenten zijn vereist:

  • Een bewijs van inschrijving bij het VAPH en een document met duidelijke diagnose ondertekend door een gespecialiseerd arts (psychiater/neuroloog)
    of
  • een attest van erkenning van handicap van de Directie-generaal Personen met een handicap (= attest van verhoogde kinderbijslag of een attest van een inkomensvervangende of integratietegemoetkoming) en een document met duidelijke diagnose ondertekend door een gespecialiseerd arts (psychiater/neuroloog)
    of
  • een uitgebreid verslag van diagnostisch onderzoek uitgevoerd door een multidisciplinair team of een gespecialiseerd arts (psychiater, neuroloog, ...), dat alle criteria van een concentratiestoornis omvat, en maximaal vier jaar oud is
    of
  • het gestandaardiseerd formulier voor studenten met een Aandachtsdeficiëntie/Hyperactiviteit-stoornis. 

Het gestandaardiseerd formulier moet ingevuld worden door je behandelend psychiater, erkend psycholoog of geregistreerd orthopedagoog. 

Je kan zelf nagaan of je psycholoog erkend is op www.psychologencommissie.be en voor je orthopedagoog op www.vvo.be.