Side header image

Studeren met een coördinatieontwikkelingsstoornis (DCD, dyspraxie)

Welke documenten heb je nodig om bijzondere faciliteiten aan te vragen als je studeert met een coördinatieontwikkelingsstoornis.

Lees ook de algemene info over studeren met een functiebeperking op bovenliggende pagina.

  Vereiste documenten Voorwaarden

Een coördinatieontwikkelingsstoornis

(DCD, dyspraxie)

Eén van de volgende documenten zijn vereist:

  • Een bewijs van inschrijving bij het VAPH,
    of
  • een attest van erkenning van handicap van de Directie-generaal Personen met een handicap (= attest van verhoogde kinderbijslag of een attest van een inkomensvervangende of integratietegemoetkoming),
    of
  • een uitgebreid diagnostisch verslag dat alle criteria van een coördinatieontwikkelingsstoornis omvat ondertekend door een gespecialiseerd arts (psychiater/neuroloog/neuropediater),
    of
  • het gestandaardiseerd formulier voor studenten met een coördinatieontwikkelingsstoornis.

Het gestandaardiseerd formulier moet ingevuld worden door je behandelend psychiater, neuroloog of neuropediater