Side header image

Betaald educatief verlof

Werknemers uit de privésector kunnen voor bepaalde opleidingen extra verlofuren krijgen om effectief lessen bij te wonen of examens voor te bereiden of af te leggen. Slechts een beperkt aantal opleidingen en/of studenten komen hiervoor in aanmerking. Daarnaast zijn er tewerkstellingsvoorwaarden.