Side header image

Studiepunten

In het Vlaamse hoger onderwijs staat het begrip studiepunten centraal.
Het aantal studiepunten dat je opneemt en verwerft is de maatstaf voor studiesucces en  studievoortgang.  Het leerkrediet dat je recht op hoger onderwijs bepaalt wordt uitgedrukt in studiepunten.  Ook voor het bepalen van je studiegeld, studietoelage en kinderbijslag wordt gerekend met studiepunten.