Side header image

Studievoortgangsbewaking

Door het wegvallen van de studiejaren volgt de universiteit je studievoortgang op. Dit om te voorkomen dat  je nodeloze studievertraging oploopt. Je komt onder studievoortgangsbewaking wanneer je na  een  jaar studie niet voor 60% van de studiepunten van je studieprogramma een creditbewijs behaalt. De studievoortgangsbewaking aan de Universiteit Antwerpen geldt voor de studenten in een bacheloropleiding, schakel- en voorbereidingsprogramma.