Filosofie van de muziek

Beschrijving

In deze lessenreeks komen een aantal thema's aan bod uit de filosofie van de muziek, zoals bijvoorbeeld het verband tussen muziek en emoties, de betekenis van muziek, de politieke en maatschappelijke rol van muziek, de relatie tussen muziek en tijd, enzovoort.

Docent

Marlies De Munck

Type les

  • meelooples: je volgt een 'echte' les samen met onze studenten
  • hoorcollege

Opleiding