Massa- en warmteoverdracht

Beschrijving

In de les warmte- en massaoverdracht leer je berekenen hoe warmte en massa zich verplaatsen. We bestuderen diffusie en convectie op een wiskundige manier en bekijken hoe deze fenomenen de efficiëntie van een warmtewisselaar beïnvloeden.

Docent

Tom Breugelmans

Type les

  • meelooples: je volgt een 'echte' les samen met onze studenten
  • hoorcollege

Opleiding