Inleiding tot de westerse wijsbegeerte

Beschrijving

Les cultuurfilosofie: massacultuur, avant-gardisme en subculturen.

Het is belangrijk dat je op tijd bent voor deze les. Wie later is, kan pas na de pauze (om 09:15 uur) aansluiten.

Docent

Herbert De Vriese

Type les

  • meelooples: je volgt een 'echte' les samen met onze studenten
  • hoorcollege

Opleiding