Side header image

Aanbod voor leerkrachten en directies

Nascholingen, lezingen en ondersteuning: alles wat jou helpt bij je taak als leerkracht, directeur of studiekeuzebegeleider. 

De Universiteit Antwerpen hecht belang aan hoogstaand onderwijs voor iedereen. 

 • STEM-aanbod op maat
  We bieden scholen de mogelijkheid om samen iets op maat uit te werken: een educatief pakket, een sessie in een labo, een workshop.
   
 • Studienamiddag leraren geschiedenis
  Leraren maken kennis met de vernieuwde opleiding geschiedenis.
   
 • Aan de slag
  Hoe kun je je leerlingen voorbereiden op de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs? Demo's en workshops van online voorbereidingsplatform Aan de slag.
   
 • Workshop ‘Taalvaardig starten in het hoger onderwijs’ 
  In deze workshop maken leerlingen kennis met academisch Nederlands en met talige studietaken in het eerste jaar hoger onderwijs.