Side header image

Werkboek: Kijk op kiezen

Zit je in de knoop met je studiekeuze? Dan is ‘Kijk op kiezen: stappenplan voor studie- en beroepskeuze’ beslist iets voor jou!

Wat?

‘Kijk op Kiezen’ is een eenvoudig en gebruiksvriendelijk werkboek, ontwikkeld door de Dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding van de Universiteit Antwerpen. Het werkboek helpt je om een beter zicht te krijgen op wie je bent, wat je kan en wat je wilt. Jezelf beter leren kennen is immers essentieel voor het maken van een goede studie- of beroepskeuze.

Bovendien kan je door middel van het werkboek niet alleen het studieaanbod onder de loep nemen, ook de arbeidsmarkt ontsnapt niet aan jouw zoektocht. Want hoewel een bepaalde studie niet noodzakelijk tot bepaald beroep leidt en andersom, hangen beide nauw samen en zal je jezelf ook moeten afvragen wat je in je latere loopbaan met je diploma wilt gaan doen.

Wie?

Het boek is in eerste instantie bedoeld voor individueel gebruik door leerlingen van het secundair onderwijs of studenten van het hoger onderwijs. Daarnaast kan het een hulpmiddel zijn voor leerkrachten uit het ASO en TSO, CLB-medewerkers, studentenbegeleiders, … die leerlingen en studenten begeleiden in hun studie- en beroepskeuze.

Kostprijs

Eén exemplaar kost 10 euro en kan aangekocht worden via het StudentenInformatiePunt (STIP).
 

Contact

STudentenInformatiePunt (STIP) Stadscampus - Gebouw E (Agora)
Eerste verdieping
Grote Kauwenberg 2
2000 Antwerpen
Tel. +32 3 265 48 72
stip@uantwerpen.be