Side header image

Francqui-Stichting

Het doel van de Francqui-Stichting bestaat erin het prestige van de onbaatzuchtige fundamentele navorsing aan te moedigen. Hiertoe verleent zij aan onze vorsers een onbetwistbare morele steun. De statuten vermelden duidelijk dat haar objectief erin bestaat "de ontwikkeling van het hoger onderwijs en van het wetenschappelijk onderzoek in België te bevorderen".

Impliciet houdt dit ook in dat de interuniversitaire samenwerking wordt aangemoedigd.

Voor het academiejaar 2017-2018 heeft de UAntwerpen de eer om volgende laureaten van een Binnenlandse Francqui Leerstoel te mogen verwelkomen:

 • Leerstoel aan de Faculteit Farmaceutische Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen:
  Prof. dr. Vera Rogiers – VUB
  Promotor: Prof. dr. Guido De Meyer
  Inaugurale lezing: vrijdag 8 december 2017 (16 uur, Campus Drie Eiken/gebouw O/lokaal O.08)
   
 • Leerstoel aan de Faculteit Sociale Wetenschappen:
  Prof. dr. Cas Mudde – University of Georgia
  Promotor: Prof. dr. Petra Meier
  Inaugurale lezing: donderdag 8 maart 2018 (16 uur, Stadscampus/Kapel van de Grauwzusters)

Van 2017 tot 2020 treedt de volgende professor op als Francqui Onderzoekshoogleraar:

 • Leerstoel aan de Faculteit Wetenschappen:
  Prof. dr. Sara Bals – UAntwerpen
  Inaugurale lezing: woensdag 14 maart 2018 (17 uur, Campus Middelheim/G.010 -Jan Fabre)

Van 2015 tot 2018 treedt de volgende professor op als Francqui Onderzoekshoogleraar:

 • Leerstoel aan de Faculteit Sociale Wetenschappen:
  Prof. dr. Jan Beyers – UAntwerpen
  Inaugurale lezing: dinsdag 14 april 2016 (16 uur, Stadscampus/Grauwzusters Cloister)

 

Laureaten - (Academiejaar 2011-2017)

Laureaten (Academiejaar 2011 tot 2017)

Contact

Birgit Houben Campus Middelheim, Gebouw A
A.130
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. +32 3 265 31 39
birgit.houben@uantwerpen.be