Side header image

Francqui-Stichting

Het doel van de Francqui-Stichting bestaat erin het prestige van de onbaatzuchtige fundamentele navorsing aan te moedigen. Hiertoe verleent zij aan onze vorsers een onbetwistbare morele steun. De statuten vermelden duidelijk dat haar objectief erin bestaat "de ontwikkeling van het hoger onderwijs en van het wetenschappelijk onderzoek in België te bevorderen".

Impliciet houdt dit ook in dat de interuniversitaire samenwerking wordt aangemoedigd.

Voor het academiejaar 2016-2017 heeft de UAntwerpen de eer om volgende laureaten van een Binnenlandse Francqui Leerstoel te mogen verwelkomen:

 • Leerstoel aan de Faculteit Ontwerpwetenschappen:
  Prof. dr. Andy van den Dobbelsteen – Universiteit Delft
  Promotor: Prof. dr. Tom Coppens
  Inaugurale lezing: maandag 6 maart 2017 (17 uur/Stadscampus/Hof van Liere/Tassiszaal)
 • Leerstoel aan de Faculteit Wetenschappen:
  Prof. dr. Jeroen Raes –VIB en KULeuven
  Promotor: Prof. dr. Sarah Lebeer
  Inaugurale lezing: woensdag 8 maart 2017 (16.30 uur/Campus Drie Eiken/Gebouw Q – Promotiezaal)

Voor het academiejaar 2016-2017 mag de UAntwerpen volgende hoogleraar uitnodigen als International Francqui Professor:

 • Leerstoel aan de Faculteit Rechten:
  Prof. dr. Wolfgang Schön – Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance
  Promotor: Prof. dr. Bruno Peeters
  Inaugurale lezing: donderdag 16 maart 2017 (17 uur, Stadscampus/Hof van Liere/Tassiszaal)

Van 2015 tot 2018 treedt de volgende professor op als Francqui Onderzoekshoogleraar:

 • Leerstoel aan de Faculteit Sociale Wetenschappen:
  Prof. dr. Jan Beyers – UAntwerpen
  Inaugurale lezing: dinsdag 14 april 2016 (16 uur, Stadscampus/Grauwzusters Cloister)
Laureaten - (Academiejaar 2011-2017)

Laureaten (Academiejaar 2011 tot 2017)

Contact

Birgit Houben Campus Middelheim, Gebouw A
A.130
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. +32 3 265 31 39
birgit.houben@uantwerpen.be