Side header image

Herculesstichting

Via de Herculesstichting financierde Vlaanderen sinds 2007 (middel)zware onderzoekinfrastructuur voor fundamenteel en strategisch basisonderzoek. Sinds 1 januari 2016 zijn de Herculesstichting en de bijhorende financiële middelen geïntegreerd in het FWO.

Voor het Herculeskanaal is de definitie van infrastructuur zeer breed gehouden: het omvat alle faciliteiten en bronnen (corpora, databanken, biotopen...) die het verrichten van grensverleggend en strategisch basisonderzoek bevorderen, in alle wetenschappelijke disciplines.
 
De gelden voor middelzware onderzoekinfrastructuur worden volgens de Herculessleutel over de vijf Vlaamse associaties verdeeld; de gelden voor de zware infrastructuur worden, na een open oproep, op competitieve basis toegewezen.

Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen wisten volgende toestellen te verwerven binnen dit kanaal:

Contact

Frederik Verleysen Middelheimcampus, Gebouw A
A.132
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. +32 3 265 30 35
frederik.verleysen@uantwerpen.be