Doctoraatsopleiding

Hoewel het doctoraatsonderzoek uiteraard de kern uitmaakt van het hele doctoraatstraject, is elke doctorandus aan de Universiteit Antwerpen verplicht om daarnaast een doctoraatsopleiding te volbrengen voor een totaal van 30 punten (≠ ECTS).

Deze doctoraatsopleiding is geen extra of aparte opleiding, maar een opleidingstraject dat de doctorandus, steeds in overleg met de promotor, zelf samenstelt en integreert in het onderzoekstraject. In sommige faculteiten zijn er wel een aantal verplichte activiteiten (zoals te lezen in de aanvullende facultaire reglementen).

De doelstelling van de doctoraatsopleiding aan de UAntwerpen is tweeledig:

  • bedoeld ter ondersteuning van het doctoraatsproject en de ontwikkeling van doctorandi tot excellente onderzoekers;
  • een voorbereiding op de verdere loopbaan, binnen of buiten de academische wereld.  

Om de doctorandi te helpen bij het invullen van hun gepersonaliseerde doctoraatsopleiding werkt de Antwerp Doctoral School met het competentieprofiel. Het competentieprofiel telt zeven verschillende categorieën die de doctorandus een duidelijk overzicht geven van de kennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn om het doctoraatsonderzoek tot een goed einde te brengen én sterk te staan bij de uitbouw van een verdere carrière.

Ondersteuning Antwerp Doctoral School

De Antwerp Doctoral School ondersteunt doctorandi in hun doctoraatsopleiding:

  • Cursussen: De Antwerp Doctoral School biedt gratis cursussen aan voor doctorandi die de doctoraatsopleiding volgen.
  • Opleidingskrediet: Doctorandi die de doctoraatsopleiding volgen, kunnen dankzij het opleidingskrediet op eigen initiatief aan relevante activiteiten deelnemen. 
  • Voortgangsrapportering: Doctorandi aan de UAntwerpen dienen elk jaar te rapporteren over de voortgang van hun doctoraatsonderzoek en doctoraatsopleiding. Dit gebeurt via SisA Selfservice.
  • Diplomasupplement: Na het afsluiten van de doctoraatsopleiding ontvangen studenten bij de verdediging van de doctoraatsthesis hun diploma met hun titel samen met een diplomasupplement.

Vrijstelling opleiding

In zeer uitzonderlijke omstandigheden kunnen kandidaten met bijzondere kwalificaties (gedeeltelijk of geheel) worden vrijgesteld van de doctoraatsopleiding. Hierover beslist de faculteits- of departementsraad - op basis van een gemotiveerd voorstel, gestaafd met de nodige stukken. Doctorandi die zijn vrijgesteld van de doctoraatsopleiding hebben geen recht op het opleidingskrediet. Bij verdediging wordt er geen diplomasupplement van de doctoraatsopleiding afgeleverd. Meer informatie over de procedure binnen jouw faculteit vind je in het aanvullend facultair reglement van jouw faculteit. 

Contact

Simone Kramer of Katleen Anthierens Tel. 03 265 37 27 of 03 265 35 36
DoctoralEducation@uantwerpen.be