Gedragscode

De code of practice werd opgesteld voor doctoraatsstudenten en hun promotoren aan de Universiteit Antwerpen. Tijdens het doctoraatstraject kom je als doctorandus in contact met verschillende personen en instanties, waarvan niet steeds duidelijk is wat van wie kan worden verwacht. Deze gids dient vooral als een voorbeeld voor een good practice en moet daarom als een na te streven referentiepunt worden beschouwd.