Stap 1: Indienen proefschrift bij de individuele doctoraatscommissie (IDC)

De doctorandus start de procedure tot verdediging van het proefschrift op door een ontwerpversie van het proefschrift aan de voorzitter van de individuele doctoraatscommissie over te maken (in voldoende exemplaren voor alle leden van de doctoraatscommissie). De voorzitter zorgt voor de verspreiding van het ontwerp-proefschrift naar de overige leden van de IDC. De doctoraatscommissie heeft vervolgens 4 weken om zich uit te spreken over de vraag of het proefschrift mag doorgestuurd worden naar de doctoraatsjury.

Bij het indienen van de ontwerpversie van het proefschrift, dien je ook het formulier "Checklist confidentialiteit doctoraatsthesis" in te vullen en door te sturen naar de contactpersonen vermeld op het formulier.

Indien je doctoreert in de faculteit Wetenschappen ('doctoraat in de wetenschappen') dien je het formulier "Fase afstuderen" in te vullen en te verzenden naar doctoratenwetenschappen@uantwerpen.be.

Je contacteert ook hier best de administratieve contactpersoon van je faculteit/departement om te vragen hoe dit precies in zijn werk gaat in jouw faculteit/departement.