Stap 4: Aankondiging en organisatie van de verdediging

Ten vroegste 3 weken en ten laatste 6 weken nadat de doctoraatsjury haar beslissing heeft genomen, kan de openbare verdediging plaatsvinden. In deze termijn worden de vakantieperiodes voor het personeel zoals bepaald in de academische kalender en zwangerschapsverloven niet meegerekend. Er vinden geen verdedigingen plaats tussen 20 juli en 31 augustus.

Om de verdediging bij de bevoegde instanties aan te kondigen, moet het formulier "Gegevens betreffende de verdediging" ten laatste 3 weken voor de verdediging worden ingevuld en aan de vermelde diensten worden bezorgd. Na het indienen van dit formulier zal u door de Centrale Studentenadministratie worden gecontacteerd om het resterende bedrag van het studiegeld van het verdedigingsjaar te betalen. Ook komt de aankondiging van je verdediging op deze webpagina te staan.

Op dit formulier wordt ook gevraagd om een abstract van het doctoraatswerk op te stellen, dit om er een persbericht van te kunnen opstellen. Voor alle vragen m.b.t. het persbericht kunt u bij Peter de Meyer van het departement Communicatie terecht.

Voor de verdere organisatie van de verdediging (reservatie lokaal, uitnodigingen, receptie, enz.), neem je best contact op de administratieve contactpersoon van je faculteit/departement om te vragen hoe dit precies in zijn werk gaat.