Taal proefschrift regelen

Mits schriftelijke toestemming van de faculteit mag het proefschrift ook in een andere taal dan het Nederlands of Engels opgesteld worden. Houd er wel rekening mee dat in dat geval een Nederlandstalige samenvatting in het proefschrift moet worden opgenomen. De toestemming is niet noodzakelijk indien het proefschrift een andere taal of literatuur tot onderwerp heeft.

Je denkt hier best al tijdens de voorbereiding van je doctoraat over na. Je neemt best contact op met de administratieve contactpersoon van je instituut/faculteit/departement om te vragen hoe je hiervoor te werk gaat.