Voortgangsrapportering over de doctoraatsopleiding

Jaarlijks dienen doctorandi aan de UAntwerpen twee voortgangsrapporten in te dienen, namelijk over de voortgang van:

1. Het doctoraatsonderzoek

2. De doctoraatsopleiding

Voor de doctoraatsopleiding worden activiteiten ingediend. Doctorandi stellen hiervoor hun eigen activiteitenlijst samen op basis van het competentieprofiel. Ze kunnen kiezen uit een uitgebreid cursusaanbod, maar kunnen ook onderzoeksgerelateerde activiteiten inbrengen.

Als zij in totaal aan een minimum van 30 punten (met minstens 1 punt in minstens 4 competentiecategorieën en maximum de helft van het totaal aantal punten in 1 competentiecategorie van het competentieprofiel) hebben behaald, kunnen ze hun doctoraatsopleiding afsluiten. Bij de aanvraag ter afsluiting moet per activiteit een bewijs geleverd worden.

De doctoraatsopleiding dient afgesloten te worden voor de jury wordt samengesteld. Indien de doctoraatsopleiding niet afgesloten wordt, kan geen diploma uitgereikt worden.

Bekijk deze documenten, die je bij het invullen van de voortgangsrapportering kunnen helpen.

Contact

Antwerp Doctoral School Campus Middelheim - Gebouw E
E.005
DoctoralEducation@uantwerpen.be