Afsluiten doctoraatsopleiding (eindevaluatie en goedkeuring dossier)

Doctorandi van TEW, IOB en RECH contacteren de administratieve contactperson van hun faculteit m.b.t. de procedure.

Indien je aan de criteria van de doctoraatsopleiding voldaan hebt (= totaal van 30 punten behaald, waarvan minstens 1 punt in 4 categorieën en maximum de helft van het totaal aantal punten in 1 competentiecategorie) en deze wilt afsluiten, mail je een volledig dossier naar DoctoralEducation@uantwerpen.be. Dit dossier bevat:

Je dient duidelijk aan te geven welk bewijs bij welke activiteit hoort. Indien een dossier niet aan volgende voorwaarden voldoet,  krijg je de vraag om je dossier aan te passen:

  • Er moeten activiteiten bewezen zijn voor een totaal van minimum 30 punten
  • Er moet in minstens 4 categorieën van het competentieprofiel telkens minimum 1 punt behaald worden
  • Maximum de helft van het totaal aantal punten mag in 1 competentiecategorie behaald worden
  • Specifieke bepalingen voor jouw faculteit (te vinden in het facultaire reglement van jouw faculteit, zoals verplichte vakken, maximaal aantal punten per categorie, etc.)
  • Het dossier is niet volledig (zoals boven vermeld)

Na goedkeuring van je dossier ontvang je een overzicht met de goedgekeurde bewijzen. In SisA zal vermeld staan dat je de doctoraatsopleiding hebt afgesloten. De afsluiting dient te gebeuren voordat de jury wordt samengesteld.

Let op:

  • Indien je graag overzichten ontvangt van de activiteitenlijsten van de voorbije jaren, stuur hiervoor dan een mail naar DoctoralEducation@uantwerpen.be en vermeld de betreffende academiejaren. 
  • De verwerking van je dossier kan tot 3 weken in beslag nemen! Hou daar dus rekening mee bij het indienen van je dossier.
  • Indien je na 01/07/2016 je doctoraatsopleiding afgesloten hebt, kan je enkel activiteiten die door de Peer Review Commissie zijn goedgekeurd op je specifiek supplement bij het getuigschrift vermelden. Dit is enkel van toepassing als je een specifiek supplement wenst, je kan ook voor een algemeen supplement kiezen.
  • Ook na de afsluiting van je doctoraatsopleiding kan je nog gebruikmaken van je opleidingskrediet (tot het einde van het academiejaar waarin je verdediging doorgaat). Je sluit louter het administratieve gedeelte af. Dit betekent meteen ook dat je het volgend academiejaar geen voortgangsrapport meer hoeft in te dienen voor wat betreft de doctoraatsopleiding. De rapportering over de voortgang van je onderzoek moet wel gewoon nog gebeuren. 

Contact

Antwerp Doctoral School Campus Middelheim - Gebouw E
E.005
DoctoralEducation@uantwerpen.be