Bijhouden bewijzen activiteiten

De doctoraatsopleiding kan enkel worden afgesloten indien aan de voorwaarden voldaan wordt (zie 'afsluiten doctoraatsopleiding') en indien een volledig dossier, inclusief bewijsstukken wordt ingeleverd. Het bijhouden en aanvullen van het dossier is de verantwoordelijkheid van de doctorandus/a. Er worden enkel elektronische bewijzen aanvaard (ZIP-file, Dropbox, WeTransfer, enz.).

Voorbeelden van geldige bewijzen (pdf’s/scans van):

 • deelnemerslijsten;
 • programma's (van congressen, evenementen,...);
 • ontvangen certificaten;
 • attesten;
 • de eerste pagina van gepubliceerde artikels;
 • een brief die de aanvaarding van nog niet gepubliceerde artikels bevestigt;
 • de academische bibliografie;
 • inschrijvingsformulieren;
 • mails met bevestiging van bv inschrijving;
 • handtekening van de vaktitularis m.b.t. gegeven lessen;
 • voor onderzoeksverblijven: een trein- of vliegtuigticket, boeking hotelkamer,...;
 • enz.

Uitnodigingen zijn geen geldige bewijsstukken. 

Indien er van bepaalde activiteiten geen bewijs voorhanden is, volstaat de handtekening van de promotor. 

Contact

Antwerp Doctoral School Campus Middelheim - Gebouw E
E.005
DoctoralEducation@uantwerpen.be