Competentieprofiel

Het competentieprofiel is opgebouwd uit zeven verschillende competentiecategorieën:

A. onderzoeksvaardigheden en -technieken
B. aanpassen aan de onderzoeksomgeving
C. onderzoeksmanagement
D. persoonlijke doeltreffendheid
E. communicatieve vaardigheden
F. netwerken en teamwerk
G. carrièremanagement

Deze competenties zijn zowel belangrijk om het doctoraatsonderzoek tot een goed einde te brengen als voor de uitbouw van de verdere loopbaan in een academische of niet-academische context. 

Het is de bedoeling dat doctorandi aan het begin van hun doctoraatstraject dit competentieprofiel overlopen en, in nauw overleg met hun promotor, voor zichzelf inschatten wat hun sterke en minder sterke punten zijn en bepalen welke competenties ze willen aanscherpen. Ter illustratie is er naast de kolom met competenties een kolom met concrete voorbeelden opgelijst van cursussen of activiteiten die kunnen bijdragen tot het ontwikkelen van de gekozen competenties.

In de facultaire reglementen kan de doctorandus/a specifiek voor zijn/haar faculteit zien welke activiteiten bij welke categorie behoren.

Dit competentieprofiel is gebaseerd op de Joint Skills Statement, ontwikkeld door Vitae uit het Verenigd Koninkrijk en aangepast voor doctorandi aan de Universiteit Antwerpen.

Contact

Antwerp Doctoral School Campus Middelheim
E.005
DoctoralEducation@uantwerpen.be