Jaarlijkse evaluatie

Doctorandi aan de Universiteit Antwerpen dienen elk academiejaar te rapporteren over zowel de voortgang van hun doctoraatsonderzoek alsook de voortgang van de doctoraatsopleiding. Het gaat hier over twee aparte rapporten!

De voortgang van je doctoraatsonderzoek wordt beheerd door je faculteit en geëvalueerd door de individuele doctoraatscommissie (IDC).

De voortgang van je doctoraatsopleiding wordt beheerd door de Antwerp Doctoral School (behalve voor TEW, RECH en IOB) en geëvalueerd door een peer reviewcommissie die bestaat uit leden van jouw faculteit.        

WERKWIJZE

Beide rapporten moeten in SisA ingegeven worden:

  • Log in op SisA met je studentenaccount 
  • Klik op ‘doctoraat’ en vervolgens op ofwel ‘voortgang doctoraatsopleiding’ ofwel op ‘voortgang onderzoek’ 
  • Geef de nodige informatie in. Voor een gedetailleerde uitleg kan je de FAQ hieromtrent raadplegen.
  • Bewaar je gegevens. Druk pas op 'indienen' als je geen activiteiten voor het lopende academiejaar meer wenst in te geven. Heb je per ongeluk vroegtijdig je rapport ingediend, stuur dan een mail naar DoctoralEducation@uantwerpen.be.
  • Je bent elk jaar verplicht om een voortgangsrapport doctoraatsopleiding in te geven! Heb je (nog) geen activiteiten om in te geven? Zet dan een vinkje in het vakje ‘Ik wens geen activiteiten in te geven dit jaar’ en druk dan op ‘indienen’.

Volgende documenten zijn cruciale hulpmiddelen voor het invullen van jouw voortgangsrapport doctoraatsopleiding:

Algemene hulpmiddelen:

Je kan vanaf 1 oktober je activiteiten één voor één ingeven en bewaren, je kan dus het hele jaar door geleidelijk je rapport opbouwen en indienen op elk moment (houd zeker de deadline van 1 mei - 23:59 uur in het achterhoofd). Je kan ook al voor de deadline indienen, als je rapport klaar is en je er zeker van bent dat je geen activiteiten meer wil toevoegen voor het huidige academiejaar. In elk geval ontvang je een herinnering voor de indieningsdeadline via je studentenmailadres.

De peer reviewcommissie van jouw faculteit evalueert het rapport doctoraatsopleiding in mei/juni. Nadien word je per mail verwittigd.

DEADLINE

Voor de meeste faculteiten moeten beide rapporten op 1 mei ingediend zijn. Houd zeker de herinneringsmail van je facultaire contactpersoon in het oog om dit te kunnen verifiëren.

Je wordt na de beoordeling van je dossier op de hoogte gebracht van de resultaten.

Let op: mails worden naar je studentenmailadres gestuurd. Indien je deze mailbox niet vaak bekijkt, dan kan je een regel instellen om mails automatisch te laten doorsturen naar een ander e-mailadres.

Contact

Antwerp Doctoral School Campus Middelheim - Gebouw E
E.005
DoctoralEducation@uantwerpen.be