Jaarlijkse evaluatie

Doctorandi aan de Universiteit Antwerpen dienen elk academiejaar te rapporteren over de voortgang van hun doctoraatsonderzoek en doctoraatsopleiding.

De voortgang van je doctoraatsonderzoek wordt beheerd door je faculteit en geëvalueerd door de individuele doctoraatscommissie (IDC).

De voortgang van je doctoraatsopleiding wordt beheerd door de Antwerp Doctoral School (behalve voor TEW, RECH en IOB) en geëvalueerd door een peer reviewcommissie die bestaat uit leden van jouw faculteit.        

Beide rapporten moeten in SisA ingegeven worden:

  • Log in op SisA met je studentenaccount 
  • Klik op ‘doctoraat’ en vervolgens op ofwel ‘voortgang doctoraatsopleiding’ ofwel op ‘voortgang onderzoek’ 
  • Geef de nodige informatie in. Voor een gedetailleerde uitleg kan je de FAQ hieromtrent raadplegen.
  • Bewaar je gegevens. Druk pas op 'indienen' als je geen activiteiten voor het lopende academiejaar meer wenst in te geven.

Voor meer details over de in te dienen activiteiten zie:

Je kan vanaf 1 oktober doorlopend activiteiten voor je doctoraatsopleiding ingeven in SisA en deze bewaren. Je kan ook al voor de deadline indienen, als je rapport klaar is en je er zeker van bent dat je geen activiteiten meer wil toevoegen voor het huidige academiejaar. In elk geval ontvang je een herinnering voor de indieningsdeadline via je studentenmailadres.

De deadline voor beide in te dienen voortgangsrapporten vind je in het facultaire reglement van jouw faculteit. Voor de meeste faculteiten moeten beide rapporten op 1 mei ingediend zijn. Uitzonderingen hierop zijn:

  • TI (doctoraatsonderzoek: 1 april – doctoraatsopleiding: 1  mei)
  • GEN (doctoraatsonderzoek: 20 februari – doctoraatsopleiding: 1 mei)
  • RECH (doctoraatsopleiding: 15 september)

Je wordt na de beoordeling van je dossier op de hoogte gebracht van de resultaten.

Let op: mails worden naar je studentenmailadres gestuurd. Indien je deze mailbox niet vaak bekijkt, bestaat de mogelijkheid mails door te sturen naar een ander mailadres. Zie hiervoor de FAQ's op de Helpdesk.

Contact

Antwerp Doctoral School Campus Middelheim - Gebouw E
E.005
DoctoralEducation@uantwerpen.be