Dubbeldoctoraten

Een dubbeldoctoraat of een gezamenlijk doctoraat is een doctoraat dat wordt voorbereid aan twee universiteiten (uit het binnen- of buitenland). De minimumvoorwaarde is dat de doctorandus in kwestie ten minste 6 maanden onderzoek verricht aan de partnerinstelling. Het doctoraat wordt slechts aan één van beide universiteiten verdedigd, maar de doctoraatsstudent krijgt wel een diploma van beide instellingen.

Bij een gezamenlijk doctoraat reiken beide instellingen één diploma uit waarin één titel wordt toegekend (dezelfde in beide instellingen). 

Bij een dubbeldoctoraat wordt een dubbeldiploma uitgereikt en twee titels toegekend (in het geval dat de beoogde titel niet hetzelfde is aan beide instellingen). Dit kan op één diploma of op twee aparte diploma’s die naar elkaar verwijzen.

Wie voor een gezamenlijk of dubbeldoctoraat in aanmerking wil komen, moet ten minste aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Het proefschrift moet worden voorbereid in beide partnerinstellingen onder de gezamenlijke leiding en verantwoordelijkheid van twee promotoren. Indien bijkomende expertise vereist is voor een kwaliteitsvolle begeleiding van het onderzoek, kan de faculteit een of twee bijkomende promotoren aanstellen tot een maximum van vier in totaal, waarvan maximum drie verbonden zijn aan de AUHA. 
  • De doctorandus moet ten minste zes maanden onderzoek verrichten aan de partnerinstelling (zoals vastgelegd in de Codex Hoger Onderwijs, Art II.172 §4).
  • In de doctoraatsjury moet ten minste één ZAP lid van elk van de partnerinstellingen zetelen.
  • Voor elk gezamenlijk of dubbeldoctoraat moet een overeenkomst worden opgesteld tussen beide partnerinstellingen.
  • Indien de aanvraag tot het dubbeldoctoraat goedgekeurd wordt, dienen de inkomende dubbeldoctorandi zich zo snel mogelijk administratief in orde te stellen in beide partnerinstellingen (o.a. de inschrijving als doctoraatsstudent).
  • Voor BOF-gefinancierde uitgaande dubbeldoctoraten met een andere Vlaamse instelling geldt: “Overeenkomstig art. 17 van het BOF reglement kan voor doctorandi aangesteld op BOF-projecten of –mandaten, enkel een overeenkomst tot dubbeldoctoraat met een andere Vlaamse universiteit worden afgesloten, mits expliciete voorafgaande toestemming door het Bureau van de Onderzoeksraad. Een gemotiveerd verzoek, waarin de langetermijnvoordelen voor de Universiteit Antwerpen toegelicht worden, dient ingediend te worden via bof@uantwerpen.be.”
Aanvragen

Let op:

*Aanvragen dienen te gebeuren door doctorandi zelf!

*Zowel aan de thuis- als de partnerinstelling dient een aanvraag te gebeuren, en dit ten minste 1 jaar voor het indienen van het ontwerp-proefschrift! (cfr. art. 42 algemeen doctoraatsreglement) Indien de aanvraag goedgekeurd wordt, dient de doctorandus zich administratief in orde te stellen met beide universiteiten betreffende de inschrijving.

Contact

Antwerp Doctoral School jointphd@uantwerpen.be