Inkomende en uitgaande doctorandi

Uitgaande dubbeldoctorandi zijn bij de opstart van het dubbel of gezamenlijk doctoraat reeds ingeschreven als doctoraatsstudent aan de UAntwerpen en hebben dus reeds de volledige standaardprocedure voor een doctoraat aan de UAntwerpen doorlopen. Zij hebben de UAntwerpen als thuisinstelling, dit wil zeggen dat de financiering, het grootste deel van het onderzoek en de verdediging aan de UAntwerpen gebeuren. Uitgaande dubbeldoctorandi verrichten minstens zes maanden onderzoek aan de partnerinstelling.

Voor BOF-gefinancierde uitgaande dubbeldoctoraten met een andere Vlaamse instelling geldt: “Overeenkomstig art. 17 van het BOF reglement kan voor doctorandi aangesteld op BOF-projecten of –mandaten, enkel een overeenkomst tot dubbeldoctoraat met een andere Vlaamse universiteit worden afgesloten, mits expliciete voorafgaande toestemming door het Bureau van de Onderzoeksraad. Een gemotiveerd verzoek, waarin de langetermijnvoordelen voor de Universiteit Antwerpen toegelicht worden, dient ingediend te worden via bof@uantwerpen.be.”

Inkomende dubbeldoctorandi zijn bij de opstart van het dubbel of gezamenlijk doctoraat reeds ingeschreven als doctoraatsstudent aan een andere universitaire instelling (=de thuisinstelling). Zij willen voor hun doctoraat gezamenlijk onderzoek verrichten met een promotor die aan de UAntwerpen is verbonden als ZAP-lid. De minimumvereiste is dat deze inkomende dubbeldoctorandi zes maanden onderzoek verrichten aan de UAntwerpen (=de partnerinstelling).

Zowel doctorandi die al 6 maanden onderzoek in de partnerinstelling hebben verricht, als doctorandi die dit nog moeten doen, komen in aanmerking voor een gezamenlijk of dubbeldoctoraat en kunnen de aanvraagprocedure opstarten. De verdediging van het doctoraat kan ten vroegste zes weken nadat de overeenkomst is ondertekend plaatsvinden.

 

Aanvragen

Aanvragen dienen te gebeuren door de doctoraatsstudenten zelf!


De doctorandus die een gezamenlijk diploma of dubbeldiploma van de graad van doctor wenst te behalen, dient ten minste één jaar vóór het indienen van zijn ontwerpproefschrift een aanvraag te doen aan beide betrokken universiteitsbesturen. Indien de aanvraag goedgekeurd wordt, dient de doctorandus zich administratief in orde te stellen met beide universiteiten betreffende de inschrijving. (zie artikel 41 van het Algemeen Doctoraatsreglement).

Contact

Antwerp Doctoral School jointphd@uantwerpen.be