Aansturen doctorandi

Belangrijke info over doctoreren vindt u terug in de Code of practice.

Doctorandi moeten de doctoraatsopleiding volgen.

In de procedure doctoreren vindt u alle stappen terug die de doctorandi tijdens hun doctoraat dienen te maken.