Doctorandidag 26 oktober 2017

Presentaties doctorandidag 26 oktober 2017

De presentaties van de vorige editie vind je hier:

Programme

Welcome - Prof. Erik Matthysen

The PhD Trajectory - Simone Kramer & Margaux Kersschot

Progress Report - Katleen Anthierens

Altissia - Juliette Keen

VABAP - Shirley Kempeneer

Young Research Network - Gertjan Verdickt

Inhoud

Op donderdag 26 oktober 2017 organiseert de Antwerp Doctoral School de eerste Doctorandidag van het academiejaar. Deze dag is bedoeld als een introductiedag voor nieuwe doctorandi waarop infosessies worden gegeven over de doctoraatsopleiding, enkele praktische stappen in het doctoraatstraject, project management en personeelsaangelegenheden.

In de voormiddag starten we met een infosessie over de doctoraatsopleiding en de administratieve kant van je doctoraatstraject aan de Universiteit Antwerpen (hoe verloopt de doctoraatsopleiding, welke cursussen bieden we aan, welke zijn de belangrijkste administratieve processen… ).

Het tweede ochtendluik “Managing your own PhD” staat in het teken van project management. Wanneer je pas begint, kan een doctoraat overweldigend lijken. Tijdens deze sessie licht dr. Lebouteiller (FR) toe hoe tools uit project management je kunnen helpen om de verschillende fases in je doctoraat te overbruggen.

We sluiten de voormiddag af met enkele getuigenissen van doctorandi.

De hele voormiddagsessie zal in het Engels verlopen.

Tijdens de lunch krijg je de kans je mededoctorandi beter te leren kennen en ervaringen uit te wisselen.

Tijdens de onthaalsessies in de namiddag gaat het departement Personeel & Organisatie dieper in op je personeelsstatuut (enkel voor doctorandi met een personeelsaanstelling aan de Universiteit Antwerpen). Je krijgt o.a. antwoorden op volgende vragen: wat houdt mijn statuut precies in? Ben ik nu onderzoeker/ werknemer of student? Hoe zit het met vakantiedagen, kindergeld, sociale bijdragen...? Je kan uiteraard ook steeds eigen vragen stellen!

We geven graag nog mee dat elke doctoraatsstudent wordt geacht tijdens het eerste jaar van het onderzoekstraject één introductiedag voor doctorandi bij te wonen.

Praktisch

Praktisch

Donderdag 26 oktober 2017

Stadscampus
Rodestraat 14
2000 Antwerpen
Gebouw R, aula R.007

Locatie namiddag: Stadscampus, Grote Kauwenberg 18, 2000 Antwerpen, gebouw D, lokaal D.015 en D.328.

Programma

8.30 u: registratie

9.00 u: welkomstwoord door de voorzitter van de Antwerp Doctoral School, prof. Erik Matthysen

9.30 u: praktische info over de doctoraatsopleiding en het administratief scenario voor doctorandi

10.15 u: Altissia Taalplatform

10.30 u: koffiepauze

11.00 u: "Managing your own PhD", dr. Claire Lebouteiller (Adoc Talent Mangement, Frankrijk)

12.00 u: doctorandi aan het woord

12.30 u: lunch

13.30 u: het statuut van de doctorandus/a, Departement Personeel & Organisatie

+/- 15.30 u: einde

Inschrijven

Deelname is gratis, maar inschrijving is verplicht voor 16 oktober 2017. Uitsluitend via dit webformulier.